http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJGyknNVERBJZsyLbxybnLn -

Album/Playlist
Kẻ Trắng Tay - Dương Bửu TrungAi Cho Tôi Tình Yêu - Dương Bửu Trung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Cho Tôi Tình Yêu Dương Bửu Trung 589
02. Đêm Vũ Trường Dương Bửu Trung 584
03. Đưa Em Vào Hạ Dương Bửu Trung 707
04. Cứ Ngỡ Đê Mê Dương Bửu Trung 389
05. Kẻ Trắng Tay Dương Bửu Trung 522
06. Mẹ Từ Bi Dương Bửu Trung 400
07. Ngày Vui Qua Mau Dương Bửu Trung 459
08. Nhớ Nhau Hoài Dương Bửu Trung 551
09. Dương Bửu Trung 444
10. Đám Cưới Đầu Xuân Dương Bửu Trung ft. Loan Châu 559
11. Tình Yêu Cách Trở Dương Bửu Trung ft. Bích Thảo 586

Related Videos