http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZGJGyknNVERBJZsyLbxybnLn -

Album/Playlist
Kẻ Trắng Tay - Dương Bửu TrungAi Cho Tôi Tình Yêu - Dương Bửu Trung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Cho Tôi Tình Yêu Dương Bửu Trung 579
02. Đêm Vũ Trường Dương Bửu Trung 571
03. Đưa Em Vào Hạ Dương Bửu Trung 685
04. Cứ Ngỡ Đê Mê Dương Bửu Trung 374
05. Kẻ Trắng Tay Dương Bửu Trung 505
06. Mẹ Từ Bi Dương Bửu Trung 392
07. Ngày Vui Qua Mau Dương Bửu Trung 450
08. Nhớ Nhau Hoài Dương Bửu Trung 537
09. Dương Bửu Trung 426
10. Đám Cưới Đầu Xuân Dương Bửu Trung ft. Loan Châu 546
11. Tình Yêu Cách Trở Dương Bửu Trung ft. Bích Thảo 570

Related Videos