http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 258
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 227
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 258
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 230
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 258
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 201
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 194
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 224
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 187
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 176

Related Videos