http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 278
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 256
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 281
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 245
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 317
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 236
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 210
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 242
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 247
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 188

Related Videos