http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/48c20ca63a37c167d59d506127568293/55e6d0ec/2012/06/28/4/0/40ae5ab8a34262cb9f45d984525ee1a1.mp3

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 248
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 207
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 251
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 223
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 247
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 189
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 186
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 219
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 178
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 173

Related Videos