http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 262
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 244
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 264
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 236
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 269
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 205
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 202
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 229
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 193
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 178

Related Videos