http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 307
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 260
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 296
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 261
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 334
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 254
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 216
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 246
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 255
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 195

Related Videos