http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 354
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 264
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 324
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 299
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 370
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 289
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 230
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 268
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 266
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 227

Related Videos