http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 253
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 216
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 256
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 226
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 253
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 197
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 188
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 221
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 186
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 175

Related Videos