http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 279
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 257
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 283
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 245
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 319
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 240
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 212
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 242
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 249
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 188

Related Videos