http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 315
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 261
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 306
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 268
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 348
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 262
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 217
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 246
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 257
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 204

Related Videos