http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 271
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 253
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 273
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 242
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 307
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 223
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 207
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 239
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 234
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 185

Related Videos