http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 356
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 265
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 324
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 300
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 376
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 289
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 235
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 269
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 271
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 230

Related Videos