http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 267
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 248
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 268
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 239
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 281
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 207
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 206
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 233
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 212
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 181

Related Videos