http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 289
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 257
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 289
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 251
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 325
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 244
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 214
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 244
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 252
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 190

Related Videos