http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 328
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 261
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 309
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 275
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 359
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 278
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 218
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 250
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 258
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 207

Related Videos