http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 337
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 264
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 314
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 288
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 368
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 283
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 224
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 264
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 263
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 220

Related Videos