http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn -

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 269
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 252
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 271
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 240
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 293
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 210
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 207
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 237
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 225
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 182

Related Videos