http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJmykHNADSmFQAyLvxybHLn - http://stream2.s3.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/a90dbf32c51e56436391efb066d08c41/55bb87d3/2012/06/28/4/0/40ae5ab8a34262cb9f45d984525ee1a1.mp3

Album/Playlist
Lý Mồ Côi - Ngô Quốc LinhNhớ Mẹ Lý Mồ Côi - Ngô Quốc Linh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Ngô Quốc Linh 245
02. Bà Năm Ngô Quốc Linh 207
03. Liên Khúc Nửa Đêm Ngoài Phố Ngô Quốc Linh 244
04. Lời Người Ra Đi Ngô Quốc Linh 219
05. Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Ngô Quốc Linh 242
06. Màu Hoa Bí Ngô Quốc Linh 188
07. Thơ Tình Cuối Mùa Thu Ngô Quốc Linh 184
08. Tình Quê Ngô Quốc Linh 212
09. Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh 175
10. Tình Huế Ngô Quốc Linh 172

Related Videos