http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGTLmsSHcHJmNyZFJtFnkG -

Album/Playlist
New Era Beginz - LKHưng - LK


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lạc Lối LK 386
02. Ranh Giới Thiện Ác LK 357
03. Runaway LK 396
04. Hưng LK 310
05. Điểm Dừng Chân Cuối Cùng LK 298
06. Thiên Đường Cho Mày LK 279
07. Ai Ai Ai (Đã Khiến Em Như Vậy) LK 325
08. Hẹn Gặp Em Vào Một Ngày Khác LK 268
09. Giả Vờ Hết Part 2 LK 314

Related Videos