http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGTLmsSHcHJmNyZFJtFnkG -

Album/Playlist
New Era Beginz - LKHưng - LK


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lạc Lối LK 409
02. Ranh Giới Thiện Ác LK 369
03. Runaway LK 411
04. Hưng LK 318
05. Điểm Dừng Chân Cuối Cùng LK 313
06. Thiên Đường Cho Mày LK 287
07. Ai Ai Ai (Đã Khiến Em Như Vậy) LK 348
08. Hẹn Gặp Em Vào Một Ngày Khác LK 274
09. Giả Vờ Hết Part 2 LK 320

Related Videos