http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGTLmsSHcHJmNyZFJtFnkG -

Album/Playlist
New Era Beginz - LKHưng - LK


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lạc Lối LK 429
02. Ranh Giới Thiện Ác LK 381
03. Runaway LK 423
04. Hưng LK 343
05. Điểm Dừng Chân Cuối Cùng LK 326
06. Thiên Đường Cho Mày LK 304
07. Ai Ai Ai (Đã Khiến Em Như Vậy) LK 359
08. Hẹn Gặp Em Vào Một Ngày Khác LK 302
09. Giả Vờ Hết Part 2 LK 339

Related Videos