http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGTLmsSHcHJmNyZFJtFnkG -

Album/Playlist
New Era Beginz - LKHưng - LK


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lạc Lối LK 426
02. Ranh Giới Thiện Ác LK 376
03. Runaway LK 421
04. Hưng LK 340
05. Điểm Dừng Chân Cuối Cùng LK 322
06. Thiên Đường Cho Mày LK 302
07. Ai Ai Ai (Đã Khiến Em Như Vậy) LK 359
08. Hẹn Gặp Em Vào Một Ngày Khác LK 295
09. Giả Vờ Hết Part 2 LK 337

Related Videos