http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGTLmsSHcHJmNyZFJtFnkG -

Album/Playlist
New Era Beginz - LKHưng - LK


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lạc Lối LK 395
02. Ranh Giới Thiện Ác LK 358
03. Runaway LK 401
04. Hưng LK 314
05. Điểm Dừng Chân Cuối Cùng LK 305
06. Thiên Đường Cho Mày LK 280
07. Ai Ai Ai (Đã Khiến Em Như Vậy) LK 331
08. Hẹn Gặp Em Vào Một Ngày Khác LK 271
09. Giả Vờ Hết Part 2 LK 317

Related Videos