http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGTLmsSHcHJmNyZFJtFnkG -

Album/Playlist
New Era Beginz - LKHưng - LK


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lạc Lối LK 373
02. Ranh Giới Thiện Ác LK 354
03. Runaway LK 381
04. Hưng LK 302
05. Điểm Dừng Chân Cuối Cùng LK 289
06. Thiên Đường Cho Mày LK 278
07. Ai Ai Ai (Đã Khiến Em Như Vậy) LK 320
08. Hẹn Gặp Em Vào Một Ngày Khác LK 267
09. Giả Vờ Hết Part 2 LK 314

Related Videos