http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGTLmsSHcHJmNyZFJtFnkG -

Album/Playlist
New Era Beginz - LKHưng - LK


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lạc Lối LK 417
02. Ranh Giới Thiện Ác LK 371
03. Runaway LK 413
04. Hưng LK 324
05. Điểm Dừng Chân Cuối Cùng LK 318
06. Thiên Đường Cho Mày LK 292
07. Ai Ai Ai (Đã Khiến Em Như Vậy) LK 352
08. Hẹn Gặp Em Vào Một Ngày Khác LK 281
09. Giả Vờ Hết Part 2 LK 325

Related Videos