http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJGTLmsSHcHJmNyZFJtFnkG -

Album/Playlist
New Era Beginz - LKHưng - LK


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lạc Lối LK 371
02. Ranh Giới Thiện Ác LK 352
03. Runaway LK 376
04. Hưng LK 300
05. Điểm Dừng Chân Cuối Cùng LK 286
06. Thiên Đường Cho Mày LK 277
07. Ai Ai Ai (Đã Khiến Em Như Vậy) LK 318
08. Hẹn Gặp Em Vào Một Ngày Khác LK 264
09. Giả Vờ Hết Part 2 LK 312

Related Videos