-

Album/Playlist




Giọt Lệ Tình - Hồng Nhung ft. Thanh Lam



No. Song Title Singers Views
01. Cơn Mưa Mùa Đông Hồng Nhung 293
02. Đừng Gọi Anh Bằng Chú Thanh Lam 295
03. Người Về Trong Mộng Hồng Nhung 214
04. Tình Còn Chút Mộng Mơ Thanh Lam 225
05. Kỷ Niệm Tình Thơ Hồng Nhung 145
06. Giọt Mưa Hay Giọt Lệ Tình Thanh Lam 421
07. Đợi Chờ Hồng Nhung 163
08. Trọn Kiếp Chờ Nhau Thanh Lam 194
09. Ngọn Đồi Xanh Còn Đó Hồng Nhung 190
10. Nhớ Thu Xưa Thanh Lam 131

Related Videos