http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmcHykHNQFGdhzbykDxTFHLH -

Album/Playlist




Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Của Long Hồ - Long Hồ



Thương Hoài Mồng Tơi - Long Hồ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Mẹ Long Hồ 102
02. Thương Hoài Mồng Tơi Long Hồ 42
03. Hoài Cổ Long Hồ 50
04. Chiều Mưa Xứ Dừa Long Hồ 77
05. Hoàng Hôn Màu Tím Long Hồ 56
06. Duyên Quê Trong Áo Bà Ba Long Hồ 93
07. Thương Lại Càng Thương Long Hồ 77
08. Ừ Thì Có Gì Đâu Long Hồ 38
09. Sông Quê Long Hồ ft. Hồng Quyên 55
10. Chờ Em Hát Lý Duyên Tình Long Hồ ft. Hồng Quyên 91
11. Yêu Sao Cái Thưở Ban Đầu Long Hồ ft. Hằng Ni 37
12. Anh Thương Cô Út Đưa Đò Long Hồ ft. Lưu Ánh Loan 113
13. Ngày Đá Đơm Bông Long Hồ ft. Dạ Thảo My 65

Related Videos