-

Album/Playlist
Hot Boy Song Ca - Lu-ka Huy PhạmNo. Song Title Singers Views
01. Anh Không Cần Lu-ka Huy Phạm ft. Duy Cường 300
02. Anh Không Níu Kéo Lu-ka Huy Phạm ft. Thiên Dũng 288
03. Nhớ Không Em Lu-ka Huy Phạm ft. Trương Ngôn 261
04. Anh Không Cần (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Duy Cường 236
05. Anh Không Níu Kéo (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Thiên Dũng 267
06. Nhớ Không Em (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Trương Ngôn 265

Related Videos