http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmtLnNlVCinSdyZvJTFGkG -

Album/Playlist
Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi - Various ArtistsTrèo Lên Trên Núi Thiên Thai - Hồng Mạnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan Ba Trọng ft. Khánh Hạ 261
02. Ra Ngó Vào Trông Quang Hàn 214
03. Nhất Quế Nhị Lan Thúy Cải ft. Hồng Mạnh 165
04. Mười Nhớ Hải Xuân 201
05. Trèo Lên Trên Núi Thiên Thai Hồng Mạnh 191
06. Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi Khánh Hạ ft. Xuân Cương 230
07. Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền Quý Tráng 172
08. Vào Chùa Hải Xuân 244
09. Lý Con Sáo Ba Trọng 163
10. Lên Núi Ba Vì Hồng Hạnh ft. Khánh Hạ 253
11. BạnTình Ơi Đức Vượng 178
12. Giữa Tối Hôm Rằm Thúy Hường 205

Related Videos