http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmtLnNlVCinSdyZvJTFGkG -

Album/Playlist
Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi - Various ArtistsTrèo Lên Trên Núi Thiên Thai - Hồng Mạnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan Ba Trọng ft. Khánh Hạ 277
02. Ra Ngó Vào Trông Quang Hàn 228
03. Nhất Quế Nhị Lan Thúy Cải ft. Hồng Mạnh 181
04. Mười Nhớ Hải Xuân 213
05. Trèo Lên Trên Núi Thiên Thai Hồng Mạnh 204
06. Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi Khánh Hạ ft. Xuân Cương 238
07. Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền Quý Tráng 181
08. Vào Chùa Hải Xuân 257
09. Lý Con Sáo Ba Trọng 177
10. Lên Núi Ba Vì Hồng Hạnh ft. Khánh Hạ 280
11. BạnTình Ơi Đức Vượng 189
12. Giữa Tối Hôm Rằm Thúy Hường 216

Related Videos