http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmtLnNlVCinSdyZvJTFGkG -

Album/Playlist
Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi - Various ArtistsTrèo Lên Trên Núi Thiên Thai - Hồng Mạnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan Ba Trọng ft. Khánh Hạ 242
02. Ra Ngó Vào Trông Quang Hàn 198
03. Nhất Quế Nhị Lan Thúy Cải ft. Hồng Mạnh 151
04. Mười Nhớ Hải Xuân 187
05. Trèo Lên Trên Núi Thiên Thai Hồng Mạnh 174
06. Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi Khánh Hạ ft. Xuân Cương 218
07. Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền Quý Tráng 161
08. Vào Chùa Hải Xuân 222
09. Lý Con Sáo Ba Trọng 151
10. Lên Núi Ba Vì Hồng Hạnh ft. Khánh Hạ 150
11. BạnTình Ơi Đức Vượng 161
12. Giữa Tối Hôm Rằm Thúy Hường 188

Related Videos