http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmtLnNlVCinSdyZvJTFGkG -

Album/Playlist
Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi - Various ArtistsTrèo Lên Trên Núi Thiên Thai - Hồng Mạnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan Ba Trọng ft. Khánh Hạ 272
02. Ra Ngó Vào Trông Quang Hàn 221
03. Nhất Quế Nhị Lan Thúy Cải ft. Hồng Mạnh 177
04. Mười Nhớ Hải Xuân 207
05. Trèo Lên Trên Núi Thiên Thai Hồng Mạnh 198
06. Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi Khánh Hạ ft. Xuân Cương 234
07. Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền Quý Tráng 177
08. Vào Chùa Hải Xuân 253
09. Lý Con Sáo Ba Trọng 165
10. Lên Núi Ba Vì Hồng Hạnh ft. Khánh Hạ 271
11. BạnTình Ơi Đức Vượng 184
12. Giữa Tối Hôm Rằm Thúy Hường 212

Related Videos