http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJmtLnNlVCinSdyZvJTFGkG -

Album/Playlist
Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi - Various ArtistsTrèo Lên Trên Núi Thiên Thai - Hồng Mạnh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan Ba Trọng ft. Khánh Hạ 249
02. Ra Ngó Vào Trông Quang Hàn 211
03. Nhất Quế Nhị Lan Thúy Cải ft. Hồng Mạnh 156
04. Mười Nhớ Hải Xuân 191
05. Trèo Lên Trên Núi Thiên Thai Hồng Mạnh 183
06. Lúng Liếng Là Lúng Liếng Ơi Khánh Hạ ft. Xuân Cương 226
07. Lấy Chi Làm Thú Giải Phiền Quý Tráng 168
08. Vào Chùa Hải Xuân 238
09. Lý Con Sáo Ba Trọng 156
10. Lên Núi Ba Vì Hồng Hạnh ft. Khánh Hạ 241
11. BạnTình Ơi Đức Vượng 170
12. Giữa Tối Hôm Rằm Thúy Hường 193

Related Videos