-

Album/Playlist
Duyên Kiếp - Hoàng Thanh ft. Thảo SươngNo. Song Title Singers Views
01. LK Trai Tài Gái Sắc Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 599
02. LK Duyên Kiếp Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 524
03. Nối Lại Tình Xưa Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 440
04. LK Chỉ Có Bạn Bè Thôi Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 388
05. LK Đêm Vũ Trường Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 358
06. LK Nhớ Nhau Hoài Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 372
07. Hương Tóc Mạ Non Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 327
08. LK Thành Phố Buồn Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 389
09. Duyên Tình Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 403

Related Videos