-

Album/Playlist
Duyên Kiếp - Hoàng Thanh ft. Thảo SươngNo. Song Title Singers Views
01. LK Trai Tài Gái Sắc Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 598
02. LK Duyên Kiếp Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 524
03. Nối Lại Tình Xưa Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 439
04. LK Chỉ Có Bạn Bè Thôi Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 387
05. LK Đêm Vũ Trường Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 357
06. LK Nhớ Nhau Hoài Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 370
07. Hương Tóc Mạ Non Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 326
08. LK Thành Phố Buồn Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 389
09. Duyên Tình Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 403

Related Videos