-

Album/Playlist
Duyên Kiếp - Hoàng Thanh ft. Thảo SươngNo. Song Title Singers Views
01. LK Trai Tài Gái Sắc Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 603
02. LK Duyên Kiếp Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 526
03. Nối Lại Tình Xưa Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 443
04. LK Chỉ Có Bạn Bè Thôi Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 390
05. LK Đêm Vũ Trường Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 366
06. LK Nhớ Nhau Hoài Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 375
07. Hương Tóc Mạ Non Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 336
08. LK Thành Phố Buồn Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 393
09. Duyên Tình Hoàng Thanh ft. Thảo Sương 405

Related Videos