http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 397
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 409
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 288
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 311
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 307
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 307

Related Videos