http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 475
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 448
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 319
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 392
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 334
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 371

Related Videos