http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 393
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 403
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 285
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 308
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 304
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 299

Related Videos