http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 448
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 443
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 307
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 361
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 323
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 360

Related Videos