http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 383
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 373
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 277
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 298
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 292
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 289

Related Videos