http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 386
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 380
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 280
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 301
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 295
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 292

Related Videos