http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 384
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 376
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 278
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 299
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 292
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 290

Related Videos