http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 404
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 413
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 289
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 312
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 308
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 310

Related Videos