http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmcmyLmadRQhdQLtkvxybnkm -

Album/Playlist
Ngọc Lan Và Những Ca Khúc Vĩnh Biệt - CD2 - Ngọc LanTuổi Đá Buồn - Ngọc Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Thì Không Ngọc Lan 443
02. Lại Gần Hôn Em Ngọc Lan 438
03. Mùa Hè Năm Ấy Ngọc Lan 304
04. Ngày Vui Năm Ấy Ngọc Lan 344
05. Tiếng Mưa Đêm Ngọc Lan 319
06. Tuổi Đá Buồn Ngọc Lan 349

Related Videos