http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmcntLmspBZEQHmyLvxybHkn -

Album/Playlist
Tình Khúc Vũ Bảo Đạt 2 - Vũ Bảo Đạt ft. Various ArtistsHẹn Gặp Lại Em - Huy Luân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Nhớ Em Huy Luân 74
02. Đêm Đông Nhớ Thùy Trang 75
03. Xin Mưa Thôi Rơi Huy Luân 96
04. Baby, My Everything Ngọc Thủy 89
05. Hẹn Gặp Lại Em Huy Luân 89
06. Và Anh Đi Tìm Xuân Trường 144
07. Xa Rồi Thái Trân 73
08. Đừng Vội Huy Luân 77
09. Yêu Nhau Xuân Trường 111
10. Tình Yêu Đến Từ Bao Giờ Vũ Bảo Đạt 139

Related Videos