http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmcntLmspBZEQHmyLvxybHkn -

Album/Playlist
Tình Khúc Vũ Bảo Đạt 2 - Vũ Bảo Đạt ft. Various ArtistsHẹn Gặp Lại Em - Huy Luân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Nhớ Em Huy Luân 80
02. Đêm Đông Nhớ Thùy Trang 81
03. Xin Mưa Thôi Rơi Huy Luân 105
04. Baby, My Everything Ngọc Thủy 98
05. Hẹn Gặp Lại Em Huy Luân 96
06. Và Anh Đi Tìm Xuân Trường 151
07. Xa Rồi Thái Trân 81
08. Đừng Vội Huy Luân 83
09. Yêu Nhau Xuân Trường 117
10. Tình Yêu Đến Từ Bao Giờ Vũ Bảo Đạt 145

Related Videos