http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmcntLmspBZEQHmyLvxybHkn -

Album/Playlist
Tình Khúc Vũ Bảo Đạt 2 - Vũ Bảo Đạt ft. Various ArtistsHẹn Gặp Lại Em - Huy Luân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Nhớ Em Huy Luân 62
02. Đêm Đông Nhớ Thùy Trang 67
03. Xin Mưa Thôi Rơi Huy Luân 85
04. Baby, My Everything Ngọc Thủy 77
05. Hẹn Gặp Lại Em Huy Luân 76
06. Và Anh Đi Tìm Xuân Trường 127
07. Xa Rồi Thái Trân 62
08. Đừng Vội Huy Luân 67
09. Yêu Nhau Xuân Trường 101
10. Tình Yêu Đến Từ Bao Giờ Vũ Bảo Đạt 132

Related Videos