http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 292
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 225
03. Thương Một Người Phương Thanh 279
04. Tình Xa Phương Thanh 294
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 262
06. Diễm Xưa Phương Thanh 264
07. Biển Nhớ Phương Thanh 524
08. Ướt Mi Phương Thanh 265

Related Videos