http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 288
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 223
03. Thương Một Người Phương Thanh 265
04. Tình Xa Phương Thanh 282
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 242
06. Diễm Xưa Phương Thanh 246
07. Biển Nhớ Phương Thanh 483
08. Ướt Mi Phương Thanh 257

Related Videos