http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 273
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 219
03. Thương Một Người Phương Thanh 243
04. Tình Xa Phương Thanh 262
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 206
06. Diễm Xưa Phương Thanh 222
07. Biển Nhớ Phương Thanh 413
08. Ướt Mi Phương Thanh 211

Related Videos