http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 268
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 211
03. Thương Một Người Phương Thanh 220
04. Tình Xa Phương Thanh 254
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 193
06. Diễm Xưa Phương Thanh 213
07. Biển Nhớ Phương Thanh 347
08. Ướt Mi Phương Thanh 201

Related Videos