http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 261
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 198
03. Thương Một Người Phương Thanh 214
04. Tình Xa Phương Thanh 240
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 180
06. Diễm Xưa Phương Thanh 200
07. Biển Nhớ Phương Thanh 277
08. Ướt Mi Phương Thanh 193

Related Videos