http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 267
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 207
03. Thương Một Người Phương Thanh 220
04. Tình Xa Phương Thanh 252
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 192
06. Diễm Xưa Phương Thanh 212
07. Biển Nhớ Phương Thanh 340
08. Ướt Mi Phương Thanh 200

Related Videos