http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 264
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 203
03. Thương Một Người Phương Thanh 215
04. Tình Xa Phương Thanh 245
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 187
06. Diễm Xưa Phương Thanh 204
07. Biển Nhớ Phương Thanh 315
08. Ướt Mi Phương Thanh 195

Related Videos