http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 278
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 220
03. Thương Một Người Phương Thanh 259
04. Tình Xa Phương Thanh 268
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 222
06. Diễm Xưa Phương Thanh 232
07. Biển Nhớ Phương Thanh 448
08. Ướt Mi Phương Thanh 228

Related Videos