http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 260
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 197
03. Thương Một Người Phương Thanh 213
04. Tình Xa Phương Thanh 238
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 179
06. Diễm Xưa Phương Thanh 199
07. Biển Nhớ Phương Thanh 266
08. Ướt Mi Phương Thanh 192

Related Videos