http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 262
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 198
03. Thương Một Người Phương Thanh 214
04. Tình Xa Phương Thanh 241
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 182
06. Diễm Xưa Phương Thanh 203
07. Biển Nhớ Phương Thanh 295
08. Ướt Mi Phương Thanh 194

Related Videos