http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 275
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 220
03. Thương Một Người Phương Thanh 253
04. Tình Xa Phương Thanh 264
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 216
06. Diễm Xưa Phương Thanh 224
07. Biển Nhớ Phương Thanh 422
08. Ướt Mi Phương Thanh 217

Related Videos