http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 271
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 215
03. Thương Một Người Phương Thanh 221
04. Tình Xa Phương Thanh 257
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 194
06. Diễm Xưa Phương Thanh 214
07. Biển Nhớ Phương Thanh 366
08. Ướt Mi Phương Thanh 204

Related Videos