http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 269
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 213
03. Thương Một Người Phương Thanh 220
04. Tình Xa Phương Thanh 255
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 193
06. Diễm Xưa Phương Thanh 214
07. Biển Nhớ Phương Thanh 354
08. Ướt Mi Phương Thanh 202

Related Videos