http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 294
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 231
03. Thương Một Người Phương Thanh 286
04. Tình Xa Phương Thanh 296
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 267
06. Diễm Xưa Phương Thanh 273
07. Biển Nhớ Phương Thanh 533
08. Ướt Mi Phương Thanh 269

Related Videos