http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 296
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 244
03. Thương Một Người Phương Thanh 313
04. Tình Xa Phương Thanh 302
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 273
06. Diễm Xưa Phương Thanh 279
07. Biển Nhớ Phương Thanh 555
08. Ướt Mi Phương Thanh 283

Related Videos