http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 285
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 222
03. Thương Một Người Phương Thanh 260
04. Tình Xa Phương Thanh 273
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 226
06. Diễm Xưa Phương Thanh 233
07. Biển Nhớ Phương Thanh 461
08. Ướt Mi Phương Thanh 237

Related Videos