http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 292
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 224
03. Thương Một Người Phương Thanh 267
04. Tình Xa Phương Thanh 291
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 252
06. Diễm Xưa Phương Thanh 255
07. Biển Nhớ Phương Thanh 506
08. Ướt Mi Phương Thanh 263

Related Videos