http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 272
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 218
03. Thương Một Người Phương Thanh 231
04. Tình Xa Phương Thanh 261
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 202
06. Diễm Xưa Phương Thanh 221
07. Biển Nhớ Phương Thanh 396
08. Ướt Mi Phương Thanh 205

Related Videos