http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 258
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 193
03. Thương Một Người Phương Thanh 209
04. Tình Xa Phương Thanh 233
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 174
06. Diễm Xưa Phương Thanh 194
07. Biển Nhớ Phương Thanh 250
08. Ướt Mi Phương Thanh 186

Related Videos