http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 271
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 217
03. Thương Một Người Phương Thanh 224
04. Tình Xa Phương Thanh 260
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 199
06. Diễm Xưa Phương Thanh 218
07. Biển Nhớ Phương Thanh 385
08. Ướt Mi Phương Thanh 204

Related Videos