http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJHTZmaBaCmQsWyZvcTvnkm -

Album/Playlist
Thương Một Người - Phương ThanhTình Xa - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Cát Bụi Phương Thanh 276
02. Lời Buồn Thánh Phương Thanh 220
03. Thương Một Người Phương Thanh 257
04. Tình Xa Phương Thanh 266
05. Rừng Xưa Đã Khép Phương Thanh 219
06. Diễm Xưa Phương Thanh 226
07. Biển Nhớ Phương Thanh 435
08. Ướt Mi Phương Thanh 222

Related Videos