http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 498
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 327
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 312
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 269
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 308
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 343
07. Một Mình Thanh Long Bass 343
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 291
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 291
10. Ru Tình Thanh Long Bass 271

Related Videos