http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 515
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 334
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 313
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 280
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 309
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 347
07. Một Mình Thanh Long Bass 365
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 299
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 301
10. Ru Tình Thanh Long Bass 277

Related Videos