http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 569
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 354
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 327
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 307
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 322
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 390
07. Một Mình Thanh Long Bass 430
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 343
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 333
10. Ru Tình Thanh Long Bass 305

Related Videos