http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 484
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 312
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 305
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 257
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 302
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 336
07. Một Mình Thanh Long Bass 325
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 281
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 283
10. Ru Tình Thanh Long Bass 264

Related Videos