http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 546
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 342
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 314
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 290
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 317
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 372
07. Một Mình Thanh Long Bass 384
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 317
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 310
10. Ru Tình Thanh Long Bass 296

Related Videos