http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 493
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 322
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 310
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 263
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 307
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 339
07. Một Mình Thanh Long Bass 337
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 288
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 287
10. Ru Tình Thanh Long Bass 268

Related Videos