http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 559
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 347
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 319
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 297
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 318
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 386
07. Một Mình Thanh Long Bass 406
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 331
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 320
10. Ru Tình Thanh Long Bass 301

Related Videos