http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 522
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 338
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 313
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 283
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 311
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 349
07. Một Mình Thanh Long Bass 371
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 304
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 304
10. Ru Tình Thanh Long Bass 289

Related Videos