http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGcnTLGaduWJBDuTLDxybGZH -

Album/Playlist
Anh Còn Nợ Em - Thanh Long BassMột Mình - Thanh Long Bass


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Còn Nợ Em Thanh Long Bass 499
02. Chiều Nay Không Có Em Thanh Long Bass 329
03. Con Đường Tình Ta Đi Thanh Long Bass 312
04. Mắt Biếc Thanh Long Bass 269
05. Mộng Chiều Xuân Thanh Long Bass 309
06. Mộng Dưới Hoa Thanh Long Bass 344
07. Một Mình Thanh Long Bass 345
08. Mùa Thu Cho Em Thanh Long Bass ft. Hồng Hạnh 292
09. Phút Cuối Thanh Long Bass 293
10. Ru Tình Thanh Long Bass 272

Related Videos