http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHcHykGaSnBAuWbtZFJtvmZH -

Album/Playlist
Tơ Hồng Se Duyên - Lý Diệu LinhBuồn Con Chim Sáo - Lý Diệu Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tơ Hồng Se Duyên Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 928
02. Tình Buồn Em Ra Đi Lý Diệu Linh 717
03. Mai Mình Xa Nhau Lý Diệu Linh ft. Đào Phi Dương 693
04. Bông So Đũa Trắng Lý Diệu Linh 778
05. Đẹp Tình ! Đẹp Quê Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 588
06. Buồn Con Chim Sáo Lý Diệu Linh 777
07. Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 699
08. Đơn Côi Chiếc Bóng Lý Diệu Linh 586
09. Đêm Cuối Tình Yêu Lý Diệu Linh ft. Khang Lê 606
10. Con Lấy Chồng Xa Lý Diệu Linh 686
11. Thuyền Về Bến Xưa Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 663
12. Về Với Bên Anh Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 560

Related Videos