http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJGyLHaSGdSuAiykvJyvGZH -

Album/Playlist
Tơ Hồng Se Duyên - Lý Diệu LinhBông So Đũa Trắng - Lý Diệu Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tơ Hồng Se Duyên Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 892
02. Tình Buồn Em Ra Đi Lý Diệu Linh 683
03. Mai Mình Xa Nhau Lý Diệu Linh ft. Đào Phi Dương 665
04. Bông So Đũa Trắng Lý Diệu Linh 731
05. Đẹp Tình ! Đẹp Quê Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 558
06. Buồn Con Chim Sáo Lý Diệu Linh 475
07. Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 649
08. Đơn Côi Chiếc Bóng Lý Diệu Linh 545
09. Đêm Cuối Tình Yêu Lý Diệu Linh ft. Khang Lê 581
10. Con Lấy Chồng Xa Lý Diệu Linh 652
11. Thuyền Về Bến Xưa Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 620
12. Về Với Bên Anh Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 521

Related Videos