http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJGyLHaSGdSuAiykvJyvGZH -

Album/Playlist
Tơ Hồng Se Duyên - Lý Diệu LinhBông So Đũa Trắng - Lý Diệu Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tơ Hồng Se Duyên Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 870
02. Tình Buồn Em Ra Đi Lý Diệu Linh 673
03. Mai Mình Xa Nhau Lý Diệu Linh ft. Đào Phi Dương 646
04. Bông So Đũa Trắng Lý Diệu Linh 716
05. Đẹp Tình ! Đẹp Quê Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 555
06. Buồn Con Chim Sáo Lý Diệu Linh 471
07. Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 631
08. Đơn Côi Chiếc Bóng Lý Diệu Linh 518
09. Đêm Cuối Tình Yêu Lý Diệu Linh ft. Khang Lê 574
10. Con Lấy Chồng Xa Lý Diệu Linh 631
11. Thuyền Về Bến Xưa Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 596
12. Về Với Bên Anh Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 514

Related Videos