http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJGyLHaSGdSuAiykvJyvGZH -

Album/Playlist
Tơ Hồng Se Duyên - Lý Diệu LinhBông So Đũa Trắng - Lý Diệu Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tơ Hồng Se Duyên Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 898
02. Tình Buồn Em Ra Đi Lý Diệu Linh 688
03. Mai Mình Xa Nhau Lý Diệu Linh ft. Đào Phi Dương 675
04. Bông So Đũa Trắng Lý Diệu Linh 739
05. Đẹp Tình ! Đẹp Quê Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 563
06. Buồn Con Chim Sáo Lý Diệu Linh 743
07. Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 661
08. Đơn Côi Chiếc Bóng Lý Diệu Linh 557
09. Đêm Cuối Tình Yêu Lý Diệu Linh ft. Khang Lê 587
10. Con Lấy Chồng Xa Lý Diệu Linh 659
11. Thuyền Về Bến Xưa Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 630
12. Về Với Bên Anh Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 534

Related Videos