http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJGyLHaSGdSuAiykvJyvGZH -

Album/Playlist
Tơ Hồng Se Duyên - Lý Diệu LinhBông So Đũa Trắng - Lý Diệu Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tơ Hồng Se Duyên Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 840
02. Tình Buồn Em Ra Đi Lý Diệu Linh 668
03. Mai Mình Xa Nhau Lý Diệu Linh ft. Đào Phi Dương 627
04. Bông So Đũa Trắng Lý Diệu Linh 705
05. Đẹp Tình ! Đẹp Quê Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 549
06. Buồn Con Chim Sáo Lý Diệu Linh 465
07. Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 601
08. Đơn Côi Chiếc Bóng Lý Diệu Linh 507
09. Đêm Cuối Tình Yêu Lý Diệu Linh ft. Khang Lê 567
10. Con Lấy Chồng Xa Lý Diệu Linh 604
11. Thuyền Về Bến Xưa Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 568
12. Về Với Bên Anh Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 504

Related Videos