http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJGyLHaSGdSuAiykvJyvGZH -

Album/Playlist
Tơ Hồng Se Duyên - Lý Diệu LinhBông So Đũa Trắng - Lý Diệu Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tơ Hồng Se Duyên Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 825
02. Tình Buồn Em Ra Đi Lý Diệu Linh 663
03. Mai Mình Xa Nhau Lý Diệu Linh ft. Đào Phi Dương 623
04. Bông So Đũa Trắng Lý Diệu Linh 689
05. Đẹp Tình ! Đẹp Quê Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 537
06. Buồn Con Chim Sáo Lý Diệu Linh 438
07. Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 587
08. Đơn Côi Chiếc Bóng Lý Diệu Linh 503
09. Đêm Cuối Tình Yêu Lý Diệu Linh ft. Khang Lê 551
10. Con Lấy Chồng Xa Lý Diệu Linh 582
11. Thuyền Về Bến Xưa Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 563
12. Về Với Bên Anh Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 493

Related Videos