http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJGyLHaSGdSuAiykvJyvGZH -

Album/Playlist
Tơ Hồng Se Duyên - Lý Diệu LinhBông So Đũa Trắng - Lý Diệu Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tơ Hồng Se Duyên Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 831
02. Tình Buồn Em Ra Đi Lý Diệu Linh 665
03. Mai Mình Xa Nhau Lý Diệu Linh ft. Đào Phi Dương 625
04. Bông So Đũa Trắng Lý Diệu Linh 695
05. Đẹp Tình ! Đẹp Quê Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 543
06. Buồn Con Chim Sáo Lý Diệu Linh 447
07. Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 591
08. Đơn Côi Chiếc Bóng Lý Diệu Linh 505
09. Đêm Cuối Tình Yêu Lý Diệu Linh ft. Khang Lê 556
10. Con Lấy Chồng Xa Lý Diệu Linh 583
11. Thuyền Về Bến Xưa Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 566
12. Về Với Bên Anh Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 496

Related Videos