http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJGyLHaSGdSuAiykvJyvGZH -

Album/Playlist
Tơ Hồng Se Duyên - Lý Diệu LinhBông So Đũa Trắng - Lý Diệu Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tơ Hồng Se Duyên Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 905
02. Tình Buồn Em Ra Đi Lý Diệu Linh 695
03. Mai Mình Xa Nhau Lý Diệu Linh ft. Đào Phi Dương 678
04. Bông So Đũa Trắng Lý Diệu Linh 749
05. Đẹp Tình ! Đẹp Quê Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 570
06. Buồn Con Chim Sáo Lý Diệu Linh 755
07. Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 675
08. Đơn Côi Chiếc Bóng Lý Diệu Linh 564
09. Đêm Cuối Tình Yêu Lý Diệu Linh ft. Khang Lê 591
10. Con Lấy Chồng Xa Lý Diệu Linh 670
11. Thuyền Về Bến Xưa Lý Diệu Linh ft. Trường Sơn 642
12. Về Với Bên Anh Lý Diệu Linh ft. Đoàn Minh 544

Related Videos