http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 525
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 712
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 330
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 318
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 300
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 346

Related Videos