http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 511
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 637
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 306
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 291
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 294
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 310

Related Videos