http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 547
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 778
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 355
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 343
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 318
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 395

Related Videos