http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 517
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 691
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 320
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 299
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 299
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 320

Related Videos