http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 541
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 768
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 341
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 340
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 317
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 380

Related Videos