http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 514
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 667
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 311
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 292
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 295
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 311

Related Videos