http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 518
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 694
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 324
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 302
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 299
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 330

Related Videos