http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 545
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 773
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 350
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 341
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 317
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 391

Related Videos