http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 500
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 559
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 295
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 274
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 287
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 301

Related Videos