http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 537
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 757
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 333
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 336
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 307
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 370

Related Videos