http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 507
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 590
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 301
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 282
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 292
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 307

Related Videos