http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 506
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 570
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 299
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 276
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 291
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 305

Related Videos