http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 530
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 732
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 331
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 322
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 304
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 354

Related Videos