http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 532
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 745
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 332
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 325
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 306
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 364

Related Videos