http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kGJGyLHsAmLkavXTLFcTbGZH -

Album/Playlist
Sơn Tuyền Nhạc Tuyển - Sơn TuyềnHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Sơn Tuyền 516
02. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 687
03. Mưa Nửa Đêm Sơn Tuyền 314
04. Nhà Anh Nhà Em Sơn Tuyền 295
05. Thành Phố Buồn Sơn Tuyền 297
06. Xóm Đêm Sơn Tuyền 313

Related Videos