http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 359
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 217
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 194
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 219
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 258
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 128
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 169
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 184
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 182
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 231

Related Videos