http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 441
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 262
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 213
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 263
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 293
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 158
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 192
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 203
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 203
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 288

Related Videos