http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 417
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 239
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 207
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 251
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 280
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 142
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 186
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 194
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 196
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 257

Related Videos