http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 477
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 295
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 223
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 298
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 311
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 180
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 196
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 216
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 226
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 324

Related Videos