http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 395
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 230
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 204
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 230
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 268
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 132
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 183
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 191
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 189
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 239

Related Videos