http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 458
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 285
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 222
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 282
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 305
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 172
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 195
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 214
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 219
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 310

Related Videos