http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 514
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 321
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 230
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 321
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 343
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 213
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 207
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 224
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 240
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 367

Related Videos