http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 428
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 250
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 213
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 259
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 283
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 149
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 189
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 195
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 201
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 269

Related Videos