http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 436
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 258
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 213
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 261
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 290
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 155
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 191
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 200
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 202
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 281

Related Videos