http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 488
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 298
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 225
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 306
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 323
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 188
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 200
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 217
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 228
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 339

Related Videos