http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 448
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 271
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 220
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 272
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 295
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 160
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 192
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 204
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 204
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 296

Related Videos