http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 368
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 225
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 199
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 222
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 261
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 130
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 176
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 187
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 183
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 235

Related Videos