http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LncGTZGNSFaVgSQyLFxTDnLn -

Album/Playlist
Hai Mùa Mưa - Sơn Tuyền ft. Tuấn VũHai Mùa Mưa - Sơn Tuyền

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Mùa Mưa Sơn Tuyền 363
02. Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về Sơn Tuyền 223
03. Hàn Mặc Tử Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 196
04. Vườn Tao Ngộ Sơn Tuyền 220
05. Mưa Rừng Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 259
06. Hà Tiên Sơn Tuyền 129
07. Định Mệnh Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 173
08. Giọt Lệ Đài Trang Sơn Tuyền 185
09. Khuya Nay Anh Đi Rồi Tuấn Vũ ft. Sơn Tuyền 183
10. Tâm Sự Người Lính Trẻ Sơn Tuyền 232

Related Videos