http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcGTLHNBERxJaRyZFJybnLG -

Album/Playlist
Tình Chàng Ý Thiếp - Hương LanMai Lỡ Hai Mình Xa Nhau - Hương Lan ft. Hoài Nam


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đàn Và Dây Hương Lan 367
02. Em Vẫn Chờ Hương Lan 313
03. Em Về Miệt Thứ Hương Lan 303
04. Hoa Trang Vườn Cũ Hương Lan 293
05. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Hương Lan ft. Hoài Nam 384
06. Khung Trời Thương Nhớ Hương Lan 336
07. Tình Chàng Ý Thiếp Hương Lan 361
08. Về Quê Hương Lan 327

Related Videos