http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJnyLmNSmkLddXyZDJyDHZn -

Album/Playlist
Khóc Mẹ Đêm Mưa - Đặng Thế LuânBến Duyên Lành - Đặng Thế Luân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Em Quên Đặng Thế Luân 454
02. Bến Duyên Lành Đặng Thế Luân 386
03. Cõi Nhớ Đặng Thế Luân 306
04. Liên Khúc Chuyện Hợp Tan Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền 456
05. Biển Mặn Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường 534
06. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đặng Thế Luân 407
07. Đêm Tâm Sự Đặng Thế Luân 431
08. Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân 551

Related Videos