http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJnyLmNSmkLddXyZDJyDHZn -

Album/Playlist
Khóc Mẹ Đêm Mưa - Đặng Thế LuânBến Duyên Lành - Đặng Thế Luân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Em Quên Đặng Thế Luân 445
02. Bến Duyên Lành Đặng Thế Luân 380
03. Cõi Nhớ Đặng Thế Luân 304
04. Liên Khúc Chuyện Hợp Tan Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền 444
05. Biển Mặn Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường 529
06. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đặng Thế Luân 401
07. Đêm Tâm Sự Đặng Thế Luân 417
08. Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân 538

Related Videos