http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 508
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 384
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 548
04. Lệ Đá Nhật Trường 328
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 285
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 416
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 430

Related Videos