http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 495
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 369
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 539
04. Lệ Đá Nhật Trường 323
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 282
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 403
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 398

Related Videos