http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 521
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 392
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 583
04. Lệ Đá Nhật Trường 341
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 295
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 440
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 471

Related Videos