http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 516
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 387
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 573
04. Lệ Đá Nhật Trường 335
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 289
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 435
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 453

Related Videos