http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 489
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 367
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 538
04. Lệ Đá Nhật Trường 321
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 279
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 388
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 390

Related Videos