http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 487
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 365
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 537
04. Lệ Đá Nhật Trường 319
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 277
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 384
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 387

Related Videos