http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 453
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 351
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 523
04. Lệ Đá Nhật Trường 309
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 269
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 359
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 349

Related Videos