http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 482
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 363
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 534
04. Lệ Đá Nhật Trường 317
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 275
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 375
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 380

Related Videos