http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 511
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 385
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 556
04. Lệ Đá Nhật Trường 330
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 286
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 423
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 437

Related Videos