http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist




Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật Trường



Vết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 450
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 348
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 523
04. Lệ Đá Nhật Trường 308
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 269
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 357
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 347

Related Videos