http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 505
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 375
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 547
04. Lệ Đá Nhật Trường 328
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 285
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 414
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 414

Related Videos