http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 483
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 365
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 534
04. Lệ Đá Nhật Trường 318
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 275
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 376
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 382

Related Videos