http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 500
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 371
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 543
04. Lệ Đá Nhật Trường 324
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 282
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 409
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 407

Related Videos