http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 449
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 346
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 521
04. Lệ Đá Nhật Trường 305
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 267
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 355
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 344

Related Videos