http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 492
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 368
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 538
04. Lệ Đá Nhật Trường 321
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 281
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 392
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 394

Related Videos