http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 496
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 370
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 541
04. Lệ Đá Nhật Trường 323
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 282
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 404
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 400

Related Videos