http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 525
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 397
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 589
04. Lệ Đá Nhật Trường 348
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 301
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 450
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 491

Related Videos