http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 471
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 357
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 530
04. Lệ Đá Nhật Trường 314
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 271
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 363
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 367

Related Videos