http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGyZmalGnWdZxtkDctFmLm -

Album/Playlist
Tình Hồng - Thanh Lan ft. Nhật TrườngVết Thương Sỏi Đá - Thanh Lan

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Về Với Em Nhật Trường 463
02. Dấu Tình Sầu Thanh Lan 356
03. Không Bao Giờ Ngăn Cách Thanh Lan ft. Nhật Trường 528
04. Lệ Đá Nhật Trường 312
05. Mùa Hoa Anh Đào Trang Mỹ Dung 270
06. Trả Lại Em Yêu Thanh Lan ft. Nhật Trường 359
07. Vết Thương Sỏi Đá Thanh Lan 361

Related Videos