http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJntLmalhZHmFmTZvJyFmZn -

Album/Playlist
Em Cũng Đã Khác - Phương ÝTình Yêu Dưới Mưa - Phương Ý


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cũng Đã Khác Phương Ý 272
02. Từ Khi Anh Ra Đi Phương Ý 161
03. Không Thể Níu Lấy Phương Ý 353
04. Tình Yêu Dưới Mưa Phương Ý 116
05. Yêu Anh Nhất Trên Đời Phương Ý 161
06. Em Cũng Đã Khác (Beat) Phương Ý 172

Related Videos