http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGJntLmalhZHmFmTZvJyFmZn -

Album/Playlist
Em Cũng Đã Khác - Phương ÝTình Yêu Dưới Mưa - Phương Ý


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cũng Đã Khác Phương Ý 277
02. Từ Khi Anh Ra Đi Phương Ý 165
03. Không Thể Níu Lấy Phương Ý 358
04. Tình Yêu Dưới Mưa Phương Ý 123
05. Yêu Anh Nhất Trên Đời Phương Ý 165
06. Em Cũng Đã Khác (Beat) Phương Ý 177

Related Videos