http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJmTLHNAXZmmLEyZFJyvmkH -

Album/Playlist
Em Cũng Đã Khác - Phương ÝKhông Thể Níu Lấy - Phương Ý


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cũng Đã Khác Phương Ý 234
02. Từ Khi Anh Ra Đi Phương Ý 124
03. Không Thể Níu Lấy Phương Ý 316
04. Tình Yêu Dưới Mưa Phương Ý 94
05. Yêu Anh Nhất Trên Đời Phương Ý 111
06. Em Cũng Đã Khác (Beat) Phương Ý 102

Related Videos