http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJmTLHNAXZmmLEyZFJyvmkH -

Album/Playlist
Em Cũng Đã Khác - Phương ÝKhông Thể Níu Lấy - Phương Ý


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cũng Đã Khác Phương Ý 245
02. Từ Khi Anh Ra Đi Phương Ý 134
03. Không Thể Níu Lấy Phương Ý 326
04. Tình Yêu Dưới Mưa Phương Ý 95
05. Yêu Anh Nhất Trên Đời Phương Ý 120
06. Em Cũng Đã Khác (Beat) Phương Ý 104

Related Videos