http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJmTLHNAXZmmLEyZFJyvmkH - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/b82b0e5d0c307cada45effb4e73a2d79/55e1c1d6/2013/05/21/b/2/b2d7ba2a5b568f292bd919e0d197e5ae.mp3

Album/Playlist
Em Cũng Đã Khác - Phương ÝKhông Thể Níu Lấy - Phương Ý

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cũng Đã Khác Phương Ý 199
02. Từ Khi Anh Ra Đi Phương Ý 116
03. Không Thể Níu Lấy Phương Ý 291
04. Tình Yêu Dưới Mưa Phương Ý 81
05. Yêu Anh Nhất Trên Đời Phương Ý 91
06. Em Cũng Đã Khác (Beat) Phương Ý 62

Related Videos