http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJmTLHNAXZmmLEyZFJyvmkH - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/dc8c42c2e8d1294b2f09f806b017c4a3/55bc8dd8/2013/05/21/b/2/b2d7ba2a5b568f292bd919e0d197e5ae.mp3

Album/Playlist
Em Cũng Đã Khác - Phương ÝKhông Thể Níu Lấy - Phương Ý

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cũng Đã Khác Phương Ý 192
02. Từ Khi Anh Ra Đi Phương Ý 114
03. Không Thể Níu Lấy Phương Ý 289
04. Tình Yêu Dưới Mưa Phương Ý 79
05. Yêu Anh Nhất Trên Đời Phương Ý 90
06. Em Cũng Đã Khác (Beat) Phương Ý 58

Related Videos