http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJmTLHNAXZmmLEyZFJyvmkH -

Album/Playlist
Em Cũng Đã Khác - Phương ÝKhông Thể Níu Lấy - Phương Ý

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Em Cũng Đã Khác Phương Ý 203
02. Từ Khi Anh Ra Đi Phương Ý 120
03. Không Thể Níu Lấy Phương Ý 308
04. Tình Yêu Dưới Mưa Phương Ý 85
05. Yêu Anh Nhất Trên Đời Phương Ý 95
06. Em Cũng Đã Khác (Beat) Phương Ý 74

Related Videos