http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJnyLnNzFzHHadtkDcyDHkm -

Album/Playlist
Vĩnh Biệt Mùa Hè - Don Hồ ft. Diễm LiênXa Em Kỉ Niệm - Don Hồ ft. Diễm Liên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Khúc Buồn Don Hồ 245
02. Tình Buồn Đêm Mưa Diễm Liên 215
03. Xa Em Kỉ Niệm Don Hồ ft. Diễm Liên 255
04. Vĩnh Biệt Mùa hè Don Hồ 248
05. Giọt Nắng Bên Thềm Diễm Liên 216
06. Một Mình Don Hồ 198
07. Đi Trong Mùa Thu Diễm Liên 199
08. Mong Manh Don Hồ 202
09. Điều Giản Dị Diễm Liên 209

Related Videos