http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJnyLnNzFzHHadtkDcyDHkm -

Album/Playlist
Vĩnh Biệt Mùa Hè - Don Hồ ft. Diễm LiênXa Em Kỉ Niệm - Don Hồ ft. Diễm Liên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Khúc Buồn Don Hồ 243
02. Tình Buồn Đêm Mưa Diễm Liên 207
03. Xa Em Kỉ Niệm Don Hồ ft. Diễm Liên 250
04. Vĩnh Biệt Mùa hè Don Hồ 246
05. Giọt Nắng Bên Thềm Diễm Liên 214
06. Một Mình Don Hồ 191
07. Đi Trong Mùa Thu Diễm Liên 196
08. Mong Manh Don Hồ 185
09. Điều Giản Dị Diễm Liên 201

Related Videos