http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHJnyLnNzFzHHadtkDcyDHkm -

Album/Playlist
Vĩnh Biệt Mùa Hè - Don Hồ ft. Diễm LiênXa Em Kỉ Niệm - Don Hồ ft. Diễm Liên


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tình Khúc Buồn Don Hồ 242
02. Tình Buồn Đêm Mưa Diễm Liên 206
03. Xa Em Kỉ Niệm Don Hồ ft. Diễm Liên 249
04. Vĩnh Biệt Mùa hè Don Hồ 245
05. Giọt Nắng Bên Thềm Diễm Liên 214
06. Một Mình Don Hồ 190
07. Đi Trong Mùa Thu Diễm Liên 195
08. Mong Manh Don Hồ 184
09. Điều Giản Dị Diễm Liên 198

Related Videos