http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxHtZmNQZWZQJmtkvctDGLm -

Album/Playlist
Duyên Phận - Kim Thư ft. Trường Sơn ft. Tường Nguyên ft. Tường Khuê ft. Ngô Quốc LinhLúa Mùa Duyên Thắm - Kim Thư ft. Trường Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Duyên Phận Kim Thư 152
02. Xin Trả Cho Em Kim Thư ft. Trường Sơn 137
03. LK Tình Thắm Duyên Quê & Về Quê Ngoại Dương Đình Phong ft. Kim Thư 119
04. Cõi Nhớ Kim Thư 161
05. Nếu Chúng Mình Cách Trở Kim Thư ft. Tường Nguyên 92
06. Hẹn Câu Đá Vàng Trường Sơn ft. Kim Thư 92
07. Hoa Mười Giờ Kim Thư ft. Tường Khuê 134
08. Đừng Nói Xa Nhau Kim Thư ft. Ngô Quốc Linh 165
09. Cô Nàng Đỏng Đảnh Dương Đình Phong ft. Kim Thư 95
10. Tình Nghèo Có Nhau Kim Thư ft. Trường Sơn 165
11. Non Nước Hữu Tình Kim Thư 125
12. Sầu Tím Thiệp Hồng Kim Thư ft. Lâm Hùng 157
13. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Kim Thư ft. Giang Trường 58
14. Lúa Mùa Duyên Thắm Kim Thư ft. Trường Sơn 156
15. Ai Khổ Vì Ai Kim Thư 95
16. Yêu Một Mình Kim Thư ft. Ngô Quốc Linh 142
17. Tình Nhỏ Mau Quên Kim Thư ft. Trường Sơn 100

Related Videos