http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxHtZmNQZWZQJmtkvctDGLm -

Album/Playlist
Duyên Phận - Kim Thư ft. Trường Sơn ft. Tường Nguyên ft. Tường Khuê ft. Ngô Quốc LinhLúa Mùa Duyên Thắm - Kim Thư ft. Trường Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Duyên Phận Kim Thư 159
02. Xin Trả Cho Em Kim Thư ft. Trường Sơn 138
03. LK Tình Thắm Duyên Quê & Về Quê Ngoại Dương Đình Phong ft. Kim Thư 132
04. Cõi Nhớ Kim Thư 169
05. Nếu Chúng Mình Cách Trở Kim Thư ft. Tường Nguyên 96
06. Hẹn Câu Đá Vàng Trường Sơn ft. Kim Thư 95
07. Hoa Mười Giờ Kim Thư ft. Tường Khuê 137
08. Đừng Nói Xa Nhau Kim Thư ft. Ngô Quốc Linh 168
09. Cô Nàng Đỏng Đảnh Dương Đình Phong ft. Kim Thư 99
10. Tình Nghèo Có Nhau Kim Thư ft. Trường Sơn 171
11. Non Nước Hữu Tình Kim Thư 128
12. Sầu Tím Thiệp Hồng Kim Thư ft. Lâm Hùng 161
13. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Kim Thư ft. Giang Trường 64
14. Lúa Mùa Duyên Thắm Kim Thư ft. Trường Sơn 159
15. Ai Khổ Vì Ai Kim Thư 98
16. Yêu Một Mình Kim Thư ft. Ngô Quốc Linh 144
17. Tình Nhỏ Mau Quên Kim Thư ft. Trường Sơn 104

Related Videos