http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmxHtZmNQZWZQJmtkvctDGLm -

Album/Playlist
Duyên Phận - Kim Thư ft. Trường Sơn ft. Tường Nguyên ft. Tường Khuê ft. Ngô Quốc LinhLúa Mùa Duyên Thắm - Kim Thư ft. Trường Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Duyên Phận Kim Thư 164
02. Xin Trả Cho Em Kim Thư ft. Trường Sơn 143
03. LK Tình Thắm Duyên Quê & Về Quê Ngoại Dương Đình Phong ft. Kim Thư 137
04. Cõi Nhớ Kim Thư 188
05. Nếu Chúng Mình Cách Trở Kim Thư ft. Tường Nguyên 104
06. Hẹn Câu Đá Vàng Trường Sơn ft. Kim Thư 96
07. Hoa Mười Giờ Kim Thư ft. Tường Khuê 143
08. Đừng Nói Xa Nhau Kim Thư ft. Ngô Quốc Linh 175
09. Cô Nàng Đỏng Đảnh Dương Đình Phong ft. Kim Thư 108
10. Tình Nghèo Có Nhau Kim Thư ft. Trường Sơn 184
11. Non Nước Hữu Tình Kim Thư 165
12. Sầu Tím Thiệp Hồng Kim Thư ft. Lâm Hùng 167
13. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Kim Thư ft. Giang Trường 77
14. Lúa Mùa Duyên Thắm Kim Thư ft. Trường Sơn 185
15. Ai Khổ Vì Ai Kim Thư 104
16. Yêu Một Mình Kim Thư ft. Ngô Quốc Linh 149
17. Tình Nhỏ Mau Quên Kim Thư ft. Trường Sơn 105

Related Videos