- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2634
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1379
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1218
04. Gái Xuân Cẩm Ly 864
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1180
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 969
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1061
08. Giáng Hương Cẩm Ly 700
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1114
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 809
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1350

Related Videos