- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2608
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1345
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1192
04. Gái Xuân Cẩm Ly 848
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1153
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 902
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1042
08. Giáng Hương Cẩm Ly 680
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1093
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 776
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1260

Related Videos