-

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2597
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1331
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1184
04. Gái Xuân Cẩm Ly 841
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1138
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 876
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1034
08. Giáng Hương Cẩm Ly 674
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1082
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 768
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1235

Related Videos