-

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2591
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1327
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1170
04. Gái Xuân Cẩm Ly 836
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1129
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 872
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1030
08. Giáng Hương Cẩm Ly 672
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1078
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 765
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1227

Related Videos