- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2632
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1377
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1216
04. Gái Xuân Cẩm Ly 864
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1178
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 967
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1061
08. Giáng Hương Cẩm Ly 698
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1114
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 808
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1345

Related Videos