-

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2595
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1330
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1178
04. Gái Xuân Cẩm Ly 839
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1134
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 875
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1033
08. Giáng Hương Cẩm Ly 673
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1080
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 767
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1231

Related Videos