- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2699
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1412
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1240
04. Gái Xuân Cẩm Ly 889
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1221
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 1002
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1078
08. Giáng Hương Cẩm Ly 730
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1149
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 846
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1422

Related Videos