- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2614
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1352
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1198
04. Gái Xuân Cẩm Ly 855
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1159
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 920
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1048
08. Giáng Hương Cẩm Ly 683
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1098
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 780
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1283

Related Videos