- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2719
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1422
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1258
04. Gái Xuân Cẩm Ly 900
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1232
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 1013
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1091
08. Giáng Hương Cẩm Ly 741
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1167
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 857
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1452

Related Videos