- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2642
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1388
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1224
04. Gái Xuân Cẩm Ly 868
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1190
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 980
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1069
08. Giáng Hương Cẩm Ly 706
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1122
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 819
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1368

Related Videos