- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2712
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1418
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1251
04. Gái Xuân Cẩm Ly 895
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1227
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 1009
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1083
08. Giáng Hương Cẩm Ly 740
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1154
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 854
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1440

Related Videos