- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2615
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1354
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1198
04. Gái Xuân Cẩm Ly 855
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1161
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 920
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1050
08. Giáng Hương Cẩm Ly 684
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1100
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 782
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1286

Related Videos