- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2613
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1348
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1195
04. Gái Xuân Cẩm Ly 852
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1157
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 911
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1044
08. Giáng Hương Cẩm Ly 683
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1097
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 777
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1272

Related Videos