- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2625
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1368
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1206
04. Gái Xuân Cẩm Ly 860
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1167
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 949
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1057
08. Giáng Hương Cẩm Ly 690
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1107
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 797
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1314

Related Videos