-

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2603
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1339
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1188
04. Gái Xuân Cẩm Ly 844
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1148
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 885
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1039
08. Giáng Hương Cẩm Ly 677
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1089
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 774
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1247

Related Videos