- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2618
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1359
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1200
04. Gái Xuân Cẩm Ly 856
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1161
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 922
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1052
08. Giáng Hương Cẩm Ly 684
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1102
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 783
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1289

Related Videos