- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2621
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1364
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1202
04. Gái Xuân Cẩm Ly 856
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1165
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 930
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1053
08. Giáng Hương Cẩm Ly 685
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1106
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 785
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1295

Related Videos