- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2666
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1404
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1232
04. Gái Xuân Cẩm Ly 876
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1208
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 995
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1073
08. Giáng Hương Cẩm Ly 717
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1144
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 839
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1401

Related Videos