- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2650
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1397
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1229
04. Gái Xuân Cẩm Ly 873
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1202
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 991
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1072
08. Giáng Hương Cẩm Ly 712
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1139
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 830
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1391

Related Videos