- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2631
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1374
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1216
04. Gái Xuân Cẩm Ly 864
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1177
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 966
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1061
08. Giáng Hương Cẩm Ly 697
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1113
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 806
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1339

Related Videos