- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/Cam-Ly_Bien-Tinh/11.%20Tinh%20Chang%20Y%20Thiep%20-%20Cam%20Ly%20-%20Dam%20Vinh%20Hung.mp3

Album/Playlist
Cẩm Ly - Biển TìnhTình Chàng Ý Thiếp - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Cẩm Ly 2622
02. Ngày Buồn Cẩm Ly 1366
03. Cánh Thiệp Đầu Xuân Cẩm Ly 1206
04. Gái Xuân Cẩm Ly 859
05. Kỷ Niệm Nào Buồn Cẩm Ly, Quang Linh 1166
06. Người Phương Xa Cẩm Ly 943
07. Duyên Kiếp Cẩm Ly, Đan Trường 1055
08. Giáng Hương Cẩm Ly 688
09. Ru Lại Câu Hò Cẩm Ly, Hương Lan 1106
10. Lý Mười Thương Cẩm Ly 790
11. Tình Chàng Ý Thiếp Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng 1300

Related Videos