http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxGtZmaVRFuWQXyLDJyvHLG -

Album/Playlist
Cơn Mưa Đêm - Hãy Nói Một Lời - Vân Quang LongLoài Hoa Trên Thiên Đường - Vân Quang Long


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Than Trong Chiều Vân Quang Long 432
02. Cơn Mưa Đêm Vân Quang Long 461
03. Đi Tìm Lời Ru Của Mẹ Vân Quang Long 359
04. Đôi Bờ Tình Yêu Vân Quang Long 345
05. Đời Là Chiếc Bóng Vân Quang Long 392
06. Hãy Nói Một Lời Vân Quang Long 403
07. Loài Hoa Trên Thiên Đường Vân Quang Long 353
08. Mơ Tiên Vân Quang Long 334
09. Thầm Mong Vân Quang Long 348
10. Tình Bạn Vân Quang Long 305

Related Videos