http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxGtZmaVRFuWQXyLDJyvHLG -

Album/Playlist
Cơn Mưa Đêm - Hãy Nói Một Lời - Vân Quang LongLoài Hoa Trên Thiên Đường - Vân Quang Long


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Than Trong Chiều Vân Quang Long 420
02. Cơn Mưa Đêm Vân Quang Long 453
03. Đi Tìm Lời Ru Của Mẹ Vân Quang Long 354
04. Đôi Bờ Tình Yêu Vân Quang Long 338
05. Đời Là Chiếc Bóng Vân Quang Long 375
06. Hãy Nói Một Lời Vân Quang Long 397
07. Loài Hoa Trên Thiên Đường Vân Quang Long 342
08. Mơ Tiên Vân Quang Long 326
09. Thầm Mong Vân Quang Long 332
10. Tình Bạn Vân Quang Long 297

Related Videos