http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxGtZmaVRFuWQXyLDJyvHLG -

Album/Playlist
Cơn Mưa Đêm - Hãy Nói Một Lời - Vân Quang LongLoài Hoa Trên Thiên Đường - Vân Quang Long


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Than Trong Chiều Vân Quang Long 431
02. Cơn Mưa Đêm Vân Quang Long 460
03. Đi Tìm Lời Ru Của Mẹ Vân Quang Long 358
04. Đôi Bờ Tình Yêu Vân Quang Long 344
05. Đời Là Chiếc Bóng Vân Quang Long 383
06. Hãy Nói Một Lời Vân Quang Long 403
07. Loài Hoa Trên Thiên Đường Vân Quang Long 347
08. Mơ Tiên Vân Quang Long 328
09. Thầm Mong Vân Quang Long 344
10. Tình Bạn Vân Quang Long 302

Related Videos