http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxGtZmaVRFuWQXyLDJyvHLG -

Album/Playlist
Cơn Mưa Đêm - Hãy Nói Một Lời - Vân Quang LongLoài Hoa Trên Thiên Đường - Vân Quang Long


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Tiếng Than Trong Chiều Vân Quang Long 406
02. Cơn Mưa Đêm Vân Quang Long 444
03. Đi Tìm Lời Ru Của Mẹ Vân Quang Long 350
04. Đôi Bờ Tình Yêu Vân Quang Long 331
05. Đời Là Chiếc Bóng Vân Quang Long 363
06. Hãy Nói Một Lời Vân Quang Long 388
07. Loài Hoa Trên Thiên Đường Vân Quang Long 327
08. Mơ Tiên Vân Quang Long 319
09. Thầm Mong Vân Quang Long 314
10. Tình Bạn Vân Quang Long 288

Related Videos