http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnxHtLmNlLQZdxcyLDxtbmLG - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/b6f65c21f1ab635e265dac1cb29f3f13/55b8f85f/2012/03/14/a/d/ade0c7a2fec831605fac3fcf14abd30a.mp3

Album/Playlist
Ngọt Ngào Huế Thuở Dấu Yêu - Lương Viết QuangMột Lần Đến Huế - Lương Viết Quang ft. Ngọc Mai

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vỹ Dạ Nhớ Em Lương Viết Quang 440
02. Lỗi Hẹn Lương Viết Quang 288
03. Trở Lại Huế Xưa Lương Viết Quang 256
04. Dịu Khúc Lương Viết Quang 227
05. Em Và Huế Lương Viết Quang 216
06. Một Lần Đến Huế Lương Viết Quang ft. Ngọc Mai 288
07. Lạc Bước Thiên An Lương Viết Quang ft. Tóc Tiên 224
08. Hoàng Hôn Trên Phá Tam Giang Lương Viết Quang 207
09. Đêm Sông Hương Lương Viết Quang 221
10. Dạo Huế Cùng Anh Lương Viết Quang 216
11. Chiều Bạch Mã Lương Viết Quang ft. Su Su 213
12. Nữ Sinh Đồng Khánh Lương Viết Quang 245
13. Rộn Ràng Huế Festival Lương Viết Quang 213

Related Videos