http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJGyLnsdNWpgFlykDJTvnZn -

Album/Playlist
Hamlet Trương & Những Sáng Tác Hay Nhất - Various ArtistsSai Thêm Sai - Phạm Quỳnh Anh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Luật Cho Người Thay Thế Hamlet Trương 233
02. Khi Tôi Sáng Tác Hamlet Trương 198
03. Chờ Em Trong Mưa Hamlet Trương 189
04. Sai Thêm Sai Phạm Quỳnh Anh 151
05. Yêu Không Hối Tiếc Phạm Quỳnh Anh 156
06. Nợ Ai Đó Cả Thế Giới Phạm Quỳnh Anh 148
07. Tình Yêu Cao Thượng Phạm Quỳnh Anh 172
08. Lỗi Của Mưa Phạm Quỳnh Anh 182
09. Khổ Tâm Phạm Quỳnh Anh 148
10. Nước Mắt Phạm Quỳnh Anh 181
11. Em, Anh Và Cô Ấy Phạm Quỳnh Anh 165
12. Người Đứng Sau Hạnh Phúc Phạm Quỳnh Anh 200
13. Phân Vân Weboys 128
14. Chiếc Hài Lọ Lem Ngũ Long Công Chúa 233
15. Vấp Cục Đá Song Yến 172

Related Videos