http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJGyLnsdNWpgFlykDJTvnZn -

Album/Playlist
Hamlet Trương & Những Sáng Tác Hay Nhất - Various ArtistsSai Thêm Sai - Phạm Quỳnh Anh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Luật Cho Người Thay Thế Hamlet Trương 246
02. Khi Tôi Sáng Tác Hamlet Trương 201
03. Chờ Em Trong Mưa Hamlet Trương 195
04. Sai Thêm Sai Phạm Quỳnh Anh 160
05. Yêu Không Hối Tiếc Phạm Quỳnh Anh 160
06. Nợ Ai Đó Cả Thế Giới Phạm Quỳnh Anh 154
07. Tình Yêu Cao Thượng Phạm Quỳnh Anh 192
08. Lỗi Của Mưa Phạm Quỳnh Anh 189
09. Khổ Tâm Phạm Quỳnh Anh 154
10. Nước Mắt Phạm Quỳnh Anh 195
11. Em, Anh Và Cô Ấy Phạm Quỳnh Anh 168
12. Người Đứng Sau Hạnh Phúc Phạm Quỳnh Anh 222
13. Phân Vân Weboys 138
14. Chiếc Hài Lọ Lem Ngũ Long Công Chúa 241
15. Vấp Cục Đá Song Yến 177

Related Videos