http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJGyLnsdNWpgFlykDJTvnZn -

Album/Playlist
Hamlet Trương & Những Sáng Tác Hay Nhất - Various ArtistsSai Thêm Sai - Phạm Quỳnh Anh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Luật Cho Người Thay Thế Hamlet Trương 241
02. Khi Tôi Sáng Tác Hamlet Trương 199
03. Chờ Em Trong Mưa Hamlet Trương 193
04. Sai Thêm Sai Phạm Quỳnh Anh 158
05. Yêu Không Hối Tiếc Phạm Quỳnh Anh 159
06. Nợ Ai Đó Cả Thế Giới Phạm Quỳnh Anh 151
07. Tình Yêu Cao Thượng Phạm Quỳnh Anh 179
08. Lỗi Của Mưa Phạm Quỳnh Anh 187
09. Khổ Tâm Phạm Quỳnh Anh 153
10. Nước Mắt Phạm Quỳnh Anh 190
11. Em, Anh Và Cô Ấy Phạm Quỳnh Anh 166
12. Người Đứng Sau Hạnh Phúc Phạm Quỳnh Anh 203
13. Phân Vân Weboys 130
14. Chiếc Hài Lọ Lem Ngũ Long Công Chúa 236
15. Vấp Cục Đá Song Yến 175

Related Videos