http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJGyLnsdNWpgFlykDJTvnZn -

Album/Playlist
Hamlet Trương & Những Sáng Tác Hay Nhất - Various ArtistsSai Thêm Sai - Phạm Quỳnh Anh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Luật Cho Người Thay Thế Hamlet Trương 218
02. Khi Tôi Sáng Tác Hamlet Trương 175
03. Chờ Em Trong Mưa Hamlet Trương 178
04. Sai Thêm Sai Phạm Quỳnh Anh 135
05. Yêu Không Hối Tiếc Phạm Quỳnh Anh 149
06. Nợ Ai Đó Cả Thế Giới Phạm Quỳnh Anh 134
07. Tình Yêu Cao Thượng Phạm Quỳnh Anh 159
08. Lỗi Của Mưa Phạm Quỳnh Anh 172
09. Khổ Tâm Phạm Quỳnh Anh 133
10. Nước Mắt Phạm Quỳnh Anh 151
11. Em, Anh Và Cô Ấy Phạm Quỳnh Anh 156
12. Người Đứng Sau Hạnh Phúc Phạm Quỳnh Anh 194
13. Phân Vân Weboys 125
14. Chiếc Hài Lọ Lem Ngũ Long Công Chúa 224
15. Vấp Cục Đá Song Yến 162

Related Videos