http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntZHaAziBuNJTLFxyFHkG -

Album/Playlist
Anh không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn HuyAnh Không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Níu Kéo 2 Lâm Chấn Huy 534
02. Với Anh Em Là Niềm Đau Remix Lâm Chấn Huy 238
03. Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng Remix Lâm Chấn Huy 182
04. Đúng Là Đàn Bà Remix Lâm Chấn Huy 152
05. Tôi Tội Nghiệp Em Remix Lâm Chấn Huy 106
06. Ừ Thì Anh Nhớ Em Remix Lâm Chấn Huy 219
07. Thà Rằng Anh Không Nhìn Thấy Remix Lâm Chấn Huy 230
08. Gửi Gió Về Trời Remix Lâm Chấn Huy 130
09. Anh Không Níu Kéo Remix Lâm Chấn Huy 227

Related Videos