http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntZHaAziBuNJTLFxyFHkG - http://stream2.s4.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/2983f1be8656a24fad298521b0b0ce91/55e17487/2013/01/30/1/c/1c406509e3117088687d76b00324e101.mp3

Album/Playlist
Anh không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn HuyAnh Không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn Huy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Níu Kéo 2 Lâm Chấn Huy 519
02. Với Anh Em Là Niềm Đau Remix Lâm Chấn Huy 231
03. Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng Remix Lâm Chấn Huy 169
04. Đúng Là Đàn Bà Remix Lâm Chấn Huy 127
05. Tôi Tội Nghiệp Em Remix Lâm Chấn Huy 98
06. Ừ Thì Anh Nhớ Em Remix Lâm Chấn Huy 206
07. Thà Rằng Anh Không Nhìn Thấy Remix Lâm Chấn Huy 182
08. Gửi Gió Về Trời Remix Lâm Chấn Huy 122
09. Anh Không Níu Kéo Remix Lâm Chấn Huy 204

Related Videos