http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntZHaAziBuNJTLFxyFHkG -

Album/Playlist
Anh không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn HuyAnh Không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Níu Kéo 2 Lâm Chấn Huy 528
02. Với Anh Em Là Niềm Đau Remix Lâm Chấn Huy 237
03. Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng Remix Lâm Chấn Huy 175
04. Đúng Là Đàn Bà Remix Lâm Chấn Huy 146
05. Tôi Tội Nghiệp Em Remix Lâm Chấn Huy 103
06. Ừ Thì Anh Nhớ Em Remix Lâm Chấn Huy 218
07. Thà Rằng Anh Không Nhìn Thấy Remix Lâm Chấn Huy 205
08. Gửi Gió Về Trời Remix Lâm Chấn Huy 127
09. Anh Không Níu Kéo Remix Lâm Chấn Huy 226

Related Videos