http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntZHaAziBuNJTLFxyFHkG -

Album/Playlist
Anh không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn HuyAnh Không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Níu Kéo 2 Lâm Chấn Huy 532
02. Với Anh Em Là Niềm Đau Remix Lâm Chấn Huy 238
03. Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng Remix Lâm Chấn Huy 178
04. Đúng Là Đàn Bà Remix Lâm Chấn Huy 151
05. Tôi Tội Nghiệp Em Remix Lâm Chấn Huy 104
06. Ừ Thì Anh Nhớ Em Remix Lâm Chấn Huy 218
07. Thà Rằng Anh Không Nhìn Thấy Remix Lâm Chấn Huy 222
08. Gửi Gió Về Trời Remix Lâm Chấn Huy 129
09. Anh Không Níu Kéo Remix Lâm Chấn Huy 227

Related Videos