http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntZHaAziBuNJTLFxyFHkG -

Album/Playlist
Anh không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn HuyAnh Không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Níu Kéo 2 Lâm Chấn Huy 529
02. Với Anh Em Là Niềm Đau Remix Lâm Chấn Huy 237
03. Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng Remix Lâm Chấn Huy 175
04. Đúng Là Đàn Bà Remix Lâm Chấn Huy 149
05. Tôi Tội Nghiệp Em Remix Lâm Chấn Huy 103
06. Ừ Thì Anh Nhớ Em Remix Lâm Chấn Huy 218
07. Thà Rằng Anh Không Nhìn Thấy Remix Lâm Chấn Huy 210
08. Gửi Gió Về Trời Remix Lâm Chấn Huy 129
09. Anh Không Níu Kéo Remix Lâm Chấn Huy 226

Related Videos