http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntZHaAziBuNJTLFxyFHkG -

Album/Playlist
Anh không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn HuyAnh Không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Níu Kéo 2 Lâm Chấn Huy 575
02. Với Anh Em Là Niềm Đau Remix Lâm Chấn Huy 259
03. Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng Remix Lâm Chấn Huy 219
04. Đúng Là Đàn Bà Remix Lâm Chấn Huy 178
05. Tôi Tội Nghiệp Em Remix Lâm Chấn Huy 135
06. Ừ Thì Anh Nhớ Em Remix Lâm Chấn Huy 244
07. Thà Rằng Anh Không Nhìn Thấy Remix Lâm Chấn Huy 296
08. Gửi Gió Về Trời Remix Lâm Chấn Huy 177
09. Anh Không Níu Kéo Remix Lâm Chấn Huy 262

Related Videos