http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntZHaAziBuNJTLFxyFHkG -

Album/Playlist
Anh không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn HuyAnh Không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Níu Kéo 2 Lâm Chấn Huy 539
02. Với Anh Em Là Niềm Đau Remix Lâm Chấn Huy 240
03. Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng Remix Lâm Chấn Huy 188
04. Đúng Là Đàn Bà Remix Lâm Chấn Huy 157
05. Tôi Tội Nghiệp Em Remix Lâm Chấn Huy 109
06. Ừ Thì Anh Nhớ Em Remix Lâm Chấn Huy 223
07. Thà Rằng Anh Không Nhìn Thấy Remix Lâm Chấn Huy 259
08. Gửi Gió Về Trời Remix Lâm Chấn Huy 136
09. Anh Không Níu Kéo Remix Lâm Chấn Huy 228

Related Videos