http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZncntZHaAziBuNJTLFxyFHkG - http://stream2.s3.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/c366890d9d9642f4fb55fccd73499ae9/55b73417/2013/01/30/1/c/1c406509e3117088687d76b00324e101.mp3

Album/Playlist
Anh không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn HuyAnh Không Níu Kéo 2 - Lâm Chấn Huy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Níu Kéo 2 Lâm Chấn Huy 517
02. Với Anh Em Là Niềm Đau Remix Lâm Chấn Huy 229
03. Em Gian Dối Sao Mong Tôi Thật Lòng Remix Lâm Chấn Huy 168
04. Đúng Là Đàn Bà Remix Lâm Chấn Huy 125
05. Tôi Tội Nghiệp Em Remix Lâm Chấn Huy 97
06. Ừ Thì Anh Nhớ Em Remix Lâm Chấn Huy 197
07. Thà Rằng Anh Không Nhìn Thấy Remix Lâm Chấn Huy 181
08. Gửi Gió Về Trời Remix Lâm Chấn Huy 120
09. Anh Không Níu Kéo Remix Lâm Chấn Huy 204

Related Videos