http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGxmyLHNlSnJZLETLFJtFHZm - http://stream2.s2.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/412e6a9848c9fec3ccd06aa860b622a5/55e0fc70/2012/11/16/3/6/36b87b55f78c9a087225bdd5248b0c61.mp3

Album/Playlist
Anh Nghĩ Về Em - Duy KhoaAnh Nghĩ Về Em Beat - Duy Khoa

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Không Xứng Duy Khoa 143
02. Anh Nghĩ Về Em Duy Khoa 147
03. Không Thể Thứ Tha Duy Khoa 105
04. Anh Nghĩ Về Em Beat Duy Khoa 130
05. Anh Không Xứng Beat Duy Khoa 81
06. Không Thể Thứ Tha Beat Duy Khoa 92

Related Videos