http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyLHNBagmLJRtkFctbHkn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoVầng Trăng Ba Đình - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 341
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 314
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 255
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 477
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 253
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 302
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 312
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 280
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 267

Related Videos