http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyLHNBagmLJRtkFctbHkn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoVầng Trăng Ba Đình - Phạm Phương Thảo

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 319
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 295
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 241
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 428
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 244
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 270
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 300
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 265
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 228

Related Videos