http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyLHNBagmLJRtkFctbHkn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoVầng Trăng Ba Đình - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 356
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 326
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 261
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 535
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 255
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 306
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 312
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 286
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 276

Related Videos