http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyLHNBagmLJRtkFctbHkn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoVầng Trăng Ba Đình - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 388
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 346
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 309
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 594
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 271
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 326
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 343
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 326
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 310

Related Videos