http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyLHNBagmLJRtkFctbHkn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoVầng Trăng Ba Đình - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 335
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 305
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 249
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 460
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 252
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 281
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 310
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 273
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 258

Related Videos