http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyLHNBagmLJRtkFctbHkn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoVầng Trăng Ba Đình - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 344
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 316
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 256
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 491
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 254
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 304
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 312
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 281
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 269

Related Videos