http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyLHNBagmLJRtkFctbHkn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoVầng Trăng Ba Đình - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 340
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 312
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 254
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 472
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 253
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 297
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 312
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 278
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 265

Related Videos