http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmyLHNBagmLJRtkFctbHkn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoVầng Trăng Ba Đình - Phạm Phương Thảo

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 327
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 299
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 243
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 446
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 248
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 274
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 307
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 271
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 249

Related Videos