http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyZmNBNhGZXVtLFJtvGZn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoTừ Làng Sen - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 350
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 322
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 260
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 526
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 255
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 306
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 312
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 284
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 274

Related Videos