http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyZmNBNhGZXVtLFJtvGZn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoTừ Làng Sen - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 376
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 337
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 280
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 569
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 259
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 308
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 333
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 302
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 289

Related Videos