http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyZmNBNhGZXVtLFJtvGZn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoTừ Làng Sen - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 333
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 301
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 243
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 452
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 251
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 276
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 308
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 271
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 253

Related Videos