http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyZmNBNhGZXVtLFJtvGZn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoTừ Làng Sen - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 385
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 341
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 306
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 584
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 263
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 318
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 342
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 320
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 301

Related Videos