http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyZmNBNhGZXVtLFJtvGZn -

Album/Playlist
Đẹp Nhất Tên Người - Phạm Phương ThảoTừ Làng Sen - Phạm Phương Thảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Từ Làng Sen Phạm Phương Thảo 338
02. Ấm Tình Quê Bác Phạm Phương Thảo 309
03. Trông Cây Lại Nhớ Đến Người Phạm Phương Thảo 252
04. Người Về Thăm Quê Phạm Phương Thảo 465
05. Lời Ca Dâng Bác Phạm Phương Thảo 252
06. Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác Phạm Phương Thảo 288
07. Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa Phương Thảo 312
08. Vầng Trăng Ba Đình Phạm Phương Thảo 276
09. Dấu Chân Phía Trước Phạm Phương Thảo 262

Related Videos