http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 534
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 327
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 341
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 336
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 364
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 331
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 356
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 304
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 405

Related Videos