http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 474
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 313
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 284
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 294
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 326
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 300
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 305
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 289
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 369

Related Videos