http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 478
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 314
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 286
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 295
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 332
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 301
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 306
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 290
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 370

Related Videos