http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 467
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 306
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 282
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 288
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 320
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 294
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 302
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 282
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 363

Related Videos