http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 451
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 301
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 275
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 284
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 309
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 291
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 295
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 278
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 359

Related Videos