http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 522
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 324
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 325
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 334
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 361
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 326
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 349
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 300
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 400

Related Videos