http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 500
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 323
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 297
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 319
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 349
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 306
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 333
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 297
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 374

Related Videos