http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist




Khi Đã Yêu - Cẩm Ly



Bạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 542
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 327
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 348
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 339
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 365
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 338
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 372
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 305
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 408

Related Videos