http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 484
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 315
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 287
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 298
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 336
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 302
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 307
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 291
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 370

Related Videos