http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 510
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 323
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 310
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 320
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 357
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 318
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 343
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 299
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 387

Related Videos