http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 492
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 323
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 297
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 316
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 343
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 304
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 328
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 293
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 373

Related Videos