http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 489
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 316
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 290
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 304
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 340
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 303
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 311
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 292
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 372

Related Videos