http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 460
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 301
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 280
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 287
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 311
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 292
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 297
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 280
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 361

Related Videos