http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 445
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 300
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 274
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 279
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 307
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 290
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 294
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 277
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 357

Related Videos