http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmJHyLnadibsidvTLFctFGLH -

Album/Playlist
Khi Đã Yêu - Cẩm LyBạc Trắng Lửa Hồng - Cẩm Ly


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bạc Trắng Lửa Hồng Cẩm Ly 513
02. Cho Nhau Lời Nguyện Cầu Cẩm Ly 323
03. Chuyện Đêm Mưa Cẩm Ly 318
04. Gửi Người Tôi Yêu Cẩm Ly 327
05. Hai Phương Trời Cách Biệt Cẩm Ly 360
06. Khi Đã Yêu Cẩm Ly 323
07. Mưa Nửa Đêm Cẩm Ly 348
08. Ngàn Thu Áo Tím Cẩm Ly 299
09. Nỗi Buồn Hoa Phượng Cẩm Ly 395

Related Videos