- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1673
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2117
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1755
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2075
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1400
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1114
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1423
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1060
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1657
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1733
11. Thân phận Giáng Thu 1246
12. Trả lại Tài Lương 952
13. Gõ cửa Kim Loan 1533
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1128
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1098
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1096
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 944
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 818
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 876
20. Khổ qua Giao Linh 1323
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 816
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 893
23. Ăn năn Giao Linh 849
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 832

Related Videos