- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1693
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2143
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1791
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2104
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1422
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1137
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1445
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1093
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1708
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1800
11. Thân phận Giáng Thu 1253
12. Trả lại Tài Lương 964
13. Gõ cửa Kim Loan 1553
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1159
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1106
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1115
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 960
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 834
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 889
20. Khổ qua Giao Linh 1348
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 827
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 921
23. Ăn năn Giao Linh 900
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 848

Related Videos