- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1708
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2191
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1839
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2143
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1451
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1192
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1493
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1145
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1751
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1857
11. Thân phận Giáng Thu 1270
12. Trả lại Tài Lương 988
13. Gõ cửa Kim Loan 1585
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1193
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1130
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1150
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 1011
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 855
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 914
20. Khổ qua Giao Linh 1378
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 871
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 952
23. Ăn năn Giao Linh 932
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 879

Related Videos