- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1693
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2141
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1786
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2102
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1418
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1136
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1443
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1091
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1705
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1793
11. Thân phận Giáng Thu 1253
12. Trả lại Tài Lương 964
13. Gõ cửa Kim Loan 1552
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1157
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1106
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1114
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 959
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 833
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 885
20. Khổ qua Giao Linh 1345
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 827
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 918
23. Ăn năn Giao Linh 895
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 848

Related Videos