- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1683
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2131
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1771
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2086
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1406
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1126
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1428
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1073
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1672
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1765
11. Thân phận Giáng Thu 1250
12. Trả lại Tài Lương 956
13. Gõ cửa Kim Loan 1540
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1143
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1102
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1103
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 952
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 825
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 881
20. Khổ qua Giao Linh 1334
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 822
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 903
23. Ăn năn Giao Linh 863
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 839

Related Videos