- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1719
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2212
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1873
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2183
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1458
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1209
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1507
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1171
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1769
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1877
11. Thân phận Giáng Thu 1276
12. Trả lại Tài Lương 994
13. Gõ cửa Kim Loan 1589
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1201
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1140
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1159
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 1028
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 867
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 918
20. Khổ qua Giao Linh 1390
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 884
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 956
23. Ăn năn Giao Linh 937
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 890

Related Videos