- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1700
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2172
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1827
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2127
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1438
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1181
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1481
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1120
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1739
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1841
11. Thân phận Giáng Thu 1259
12. Trả lại Tài Lương 983
13. Gõ cửa Kim Loan 1578
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1177
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1122
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1134
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 992
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 846
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 908
20. Khổ qua Giao Linh 1368
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 841
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 947
23. Ăn năn Giao Linh 922
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 872

Related Videos