- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1689
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2138
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1780
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2095
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1408
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1131
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1433
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1083
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1697
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1783
11. Thân phận Giáng Thu 1252
12. Trả lại Tài Lương 959
13. Gõ cửa Kim Loan 1548
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1151
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1103
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1107
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 955
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 830
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 883
20. Khổ qua Giao Linh 1340
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 824
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 912
23. Ăn năn Giao Linh 887
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 844

Related Videos