- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1681
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2129
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1769
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2082
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1405
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1124
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1428
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1070
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1666
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1755
11. Thân phận Giáng Thu 1250
12. Trả lại Tài Lương 956
13. Gõ cửa Kim Loan 1538
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1139
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1102
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1103
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 951
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 823
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 880
20. Khổ qua Giao Linh 1331
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 819
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 902
23. Ăn năn Giao Linh 858
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 839

Related Videos