- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1683
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2134
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1772
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2088
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1408
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1129
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1430
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1076
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1677
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1769
11. Thân phận Giáng Thu 1250
12. Trả lại Tài Lương 958
13. Gõ cửa Kim Loan 1542
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1144
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1103
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1105
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 952
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 826
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 882
20. Khổ qua Giao Linh 1336
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 824
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 907
23. Ăn năn Giao Linh 868
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 842

Related Videos