- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1698
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2168
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1818
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2121
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1429
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1171
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1459
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1111
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1732
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1832
11. Thân phận Giáng Thu 1258
12. Trả lại Tài Lương 979
13. Gõ cửa Kim Loan 1573
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1170
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1121
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1126
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 979
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 843
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 902
20. Khổ qua Giao Linh 1366
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 835
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 945
23. Ăn năn Giao Linh 915
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 867

Related Videos