- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a9.%20Mua%20Sau%20Rieng.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Mùa sầu riêng - Giao Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1677
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2126
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1766
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2079
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1402
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1118
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1426
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1067
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1662
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1745
11. Thân phận Giáng Thu 1248
12. Trả lại Tài Lương 955
13. Gõ cửa Kim Loan 1535
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1136
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1100
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1100
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 947
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 821
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 879
20. Khổ qua Giao Linh 1329
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 818
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 899
23. Ăn năn Giao Linh 852
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 835

Related Videos