- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/SongNhac2/a2.%20Hai%20Dua%20Gian%20Nhau.mp3

Album/Playlist
Sóng Nhạc 2Hai đứa giận nhau - Mạnh Quỳnh, Giáng Thu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ngày ấy mình yêu nhau Chế Linh, Thanh Tâm 1679
02. Hai đứa giận nhau Mạnh Quỳnh, Giáng Thu 2128
03. Căn nhà ngoại ô Kim Loan 1769
04. Hồi tưởng Trang Mỹ Dung 2081
05. Thiệp hồng báo tin Giáng Thu 1405
06. Linh hồn tượng đá Chế Linh 1123
07. Thương về miền đất lạnh Thanh Tuyên 1427
08. Phút cuối Diên An, Túy Hồng 1070
09. Mùa sầu riêng Giao Linh 1665
10. Không phải tại chúng mình Trang Mỹ Dung, Giang Tử 1754
11. Thân phận Giáng Thu 1249
12. Trả lại Tài Lương 955
13. Gõ cửa Kim Loan 1538
14. Một chuyến xe hoa Hoàng Oanh 1139
15. Áo đẹp nàng dâu Thanh Tuyền 1101
16. Duyên kiếp cầm ca Giáng Thu 1103
17. Về thăm xứ lạnh Hùng Cường 950
18. Đà Lạt hoàng hôn Thanh Tuyền 823
19. Thị trấn về đêm Chế Linh 879
20. Khổ qua Giao Linh 1331
21. Cỏ hoa Hoàng Oanh, Trung Chỉnh 819
22. Điệp khúc thương đau Trang Mỹ Dung 901
23. Ăn năn Giao Linh 857
24. Xin hãy quên tôi Bạch Tuyết 839

Related Videos