http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHcmtkmNAziFbnRTLDJyvmLm -

Album/Playlist
Kẻ Trắng Tay - Thiên BảoHoàng Hôn Màu Tím - Thiên Bảo


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Sáo Tình Quê Hương Lan ft. Thiên Bảo 146
02. Dạ Cổ Hoài Lang Hương Lan ft. Thiên Bảo 100
03. Đêm Chia Xa Hương Lan ft. Thiên Bảo 105
04. Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Thiên Bảo 142
05. Hoàng Hôn Màu Tím Thiên Bảo 135
06. Kẻ Trắng Tay Thiên Bảo 144
07. Qua Nhịp Cầu Tre Thiên Bảo 105
08. Tâm Sự Người Hành Khất Thiên Bảo 142
09. Thương Nhau Lý Tơ Hồng Bích Tuyền ft. Thiên Bảo 128
10. Tiễn Một Người Đi Thiên Bảo 134
11. Tình Dại Khờ Thiên Bảo 131
12. Yêu Dân Tộc Việt Nam Thiên Bảo 110

Related Videos