-

Album/Playlist
Bạc Trắng Lửa Hồng - Thanh VũNo. Song Title Singers Views
01. Ánh Trăng Đêm Buồn Thanh Vũ 275
02. Bạc Trắng Lửa Hồng Thanh Vũ 265
03. Bài Thơ Cuối Cùng Thanh Vũ 144
04. Chuyện Tình Gian Nan Thanh Vũ 163
05. Đôi Mắt Người Xưa Thanh Vũ 132
06. Đường Tình Đôi Ngã Thanh Vũ 164
07. Hoa Sứ Nhà Nàng Thanh Vũ 144
08. Lá Thư Đô Thị Thanh Vũ 175

Related Videos