http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 448
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 358
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 356
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 337
05. Một Mình Ngọc Hạ 325
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 305
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 297
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 389
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 311
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 264
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 263

Related Videos