http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 487
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 416
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 410
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 352
05. Một Mình Ngọc Hạ 365
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 353
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 328
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 468
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 348
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 299
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 276

Related Videos