http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 461
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 385
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 383
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 345
05. Một Mình Ngọc Hạ 349
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 345
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 310
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 441
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 320
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 283
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 274

Related Videos