http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 452
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 361
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 365
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 341
05. Một Mình Ngọc Hạ 332
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 310
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 299
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 403
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 312
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 272
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 268

Related Videos