http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 453
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 363
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 369
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 342
05. Một Mình Ngọc Hạ 335
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 318
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 301
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 413
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 312
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 276
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 269

Related Videos