http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 492
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 427
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 420
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 355
05. Một Mình Ngọc Hạ 377
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 358
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 344
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 476
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 358
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 310
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 281

Related Videos