http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 493
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 433
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 423
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 356
05. Một Mình Ngọc Hạ 382
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 362
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 350
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 485
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 363
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 320
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 281

Related Videos