http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 451
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 360
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 363
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 341
05. Một Mình Ngọc Hạ 330
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 309
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 298
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 399
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 312
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 271
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 266

Related Videos