http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 495
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 436
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 425
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 359
05. Một Mình Ngọc Hạ 390
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 365
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 352
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 523
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 366
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 327
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 282

Related Videos