http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 462
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 395
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 390
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 346
05. Một Mình Ngọc Hạ 351
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 350
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 313
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 445
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 325
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 286
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 275

Related Videos