http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 439
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 353
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 338
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 331
05. Một Mình Ngọc Hạ 317
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 298
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 287
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 376
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 306
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 248
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 256

Related Videos