http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 376
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 318
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 293
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 278
05. Một Mình Ngọc Hạ 267
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 248
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 252
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 322
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 251
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 225
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 225

Related Videos


Đêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ (6:38)
 

"Đêm Tàn Bến Ngự" Ca Sĩ Hà Thanh (6:58)
 

Asiak 09 07 Thanh Thúy Đêm Tàn Bến Ngự (4:36)
 

Vân Khánh/Đêm Tàn Bến Ngự( St Dương Thiệu Tước) (5:34)
 

Đêm Tàn Bến Ngự-Ánh Tuyết (10:58)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Hương Mơ (7:9)
 

ĐÊm TÀn BẾn NgỰ (6:57)
 

NgỌc HẠ- ĐÊm TÀn BẾn NgỰ (7:3)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (dương Thiệu Tước) - Hà Thanh Pre 75 (3:36)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Minh Cảnh Mỹ Châu (8:42)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (hawaiian Guitar) (7:13)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Karaoke (5:21)
 

Tôn Nữ Tần Tranh. Đêm Tàn Bến Ngự (3:10)
 

ĐÊm TÀn BẾn NgỰ (4:31)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Dương Thiệu Tước - Đàn Bầu Phạm Đức Thành (4:59)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Mỹ Lệ [official] (7:9)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Thu Hiền (7:27)
 

Karaoke ĐÊm Tàn BẾn NgỰ DƯƠng ThiỆu TƯỚc 828150 Karaoke (6:43)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Dương Thiệu Tước - Hà Thanh (7:34)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Vĩnh Bảo đàn Tranh (3:21)
 

ĐÊm TÀn BẾn NgỰ - Guitar Solo (3:36)