http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 412
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 336
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 310
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 300
05. Một Mình Ngọc Hạ 280
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 271
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 269
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 341
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 273
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 235
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 234

Related Videos


Đêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ (6:38)
 

Đêm Tàn Bến Ngự-Ánh Tuyết (10:58)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Hương Mơ (7:9)
 

"Đêm Tàn Bến Ngự" Ca Sĩ Hà Thanh (6:58)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Dương Thiệu Tước - Đàn Bầu Phạm Đức Thành (4:59)
 

Tôn Nữ Tần Tranh. Đêm Tàn Bến Ngự (3:10)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Minh Cảnh Mỹ Châu (8:42)
 

Karaoke: Đêm Tàn Bến Ngự - Dương Thiệu Tước (Đơn Ca) (6:52)
 

ĐÊm TÀn BẾn NgỰ (6:57)
 

Tân Cô - Đêm Tàn Bến Ngự - Thanh Tuấn Thanh Kim Huệ (7:40)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (6:40)
 

Dalena - Đêm Tàn Bến Ngự (3:35)
 

ĐÊm TÀn BẾn NgỰ - Sáo Trúc (6:57)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Triệu Tử Long Ft Lê Hồng Thắm [official] (7:38)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (dương Thiệu Tước) - Minh Trang (2:21)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Mỹ Lệ [official] (7:9)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (dương Thiệu Tước) - Hà Thanh Pre 75 (3:36)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (karaoke) - Ngọc Giàu - Quang Thành [official] (9:25)
 

NgỌc HẠ- ĐÊm TÀn BẾn NgỰ (7:3)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Vĩnh Bảo đàn Tranh (3:21)
 

Đêm Tàn Bến Ngự -dương Thiệu Tước -hoài Hương -ndd (5:53)