http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 366
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 303
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 272
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 274
05. Một Mình Ngọc Hạ 246
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 242
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 244
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 299
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 246
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 219
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 209

Related Videos


Đêm Tàn Bến Ngự-Ánh Tuyết (10:58)
 

"Đêm Tàn Bến Ngự" Ca Sĩ Hà Thanh (6:58)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ (6:38)
 

Đêm Tàn Bến Ngự_ Thanh Thúy (4:27)
 

ĐÊm TÀn BẾn NgỰ (6:57)
 

Asiak 09 07 Thanh Thúy Đêm Tàn Bến Ngự (4:36)
 

Vân Khánh/Đêm Tàn Bến Ngự( St Dương Thiệu Tước) (5:34)
 

Tôn Nữ Tần Tranh. Đêm Tàn Bến Ngự (3:10)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Dương Thiệu Tước - Đàn Bầu Phạm Đức Thành (4:59)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (6:40)
 

Dem Tan Ben Ngu Performed By Ha Thanh (6:55)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (6:57)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (hawaiian Guitar) (7:13)
 

NgỌc HẠ- ĐÊm TÀn BẾn NgỰ (7:3)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Thu Hiền (7:27)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Vĩnh Bảo đàn Tranh (3:21)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (nữ Hoàng Sân Khấu Mỹ Châu) (8:42)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (dương Thiệu Tước) - Minh Trang (2:21)
 

Đêm Tàn Bến Ngự (7:39)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Vân Khánh (vtv - CĐan 12/2011) (5:16)
 

Đêm Tàn Bến Ngự - Tiêng Sáo Đoan Trang (6:39)