http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmyLHNBslaiXdyLDJyvmLm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạĐêm Tàn Bến Ngự - Ngọc Hạ

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 430
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 349
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 331
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 327
05. Một Mình Ngọc Hạ 312
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 292
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 286
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 366
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 299
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 244
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 253

Related Videos