http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJntZmadNAcHFJTZDxybHZm -

Album/Playlist




Không Thể Và Có Thể - Ngọc Hạ



Một Mình - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 446
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 358
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 354
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 333
05. Một Mình Ngọc Hạ 325
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 304
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 297
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 384
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 309
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 260
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 261

Related Videos