http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJntZmadNAcHFJTZDxybHZm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạMột Mình - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 450
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 359
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 359
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 337
05. Một Mình Ngọc Hạ 329
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 307
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 297
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 394
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 311
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 267
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 264

Related Videos