http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJntZmadNAcHFJTZDxybHZm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạMột Mình - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 459
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 367
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 373
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 344
05. Một Mình Ngọc Hạ 340
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 331
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 306
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 427
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 314
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 280
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 271

Related Videos