http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJntZmadNAcHFJTZDxybHZm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạMột Mình - Ngọc Hạ

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 433
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 351
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 333
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 328
05. Một Mình Ngọc Hạ 314
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 292
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 287
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 368
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 301
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 244
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 254

Related Videos