http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJntZmadNAcHFJTZDxybHZm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạMột Mình - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 445
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 355
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 347
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 332
05. Một Mình Ngọc Hạ 322
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 300
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 291
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 381
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 307
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 254
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 258

Related Videos