http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJntZmadNAcHFJTZDxybHZm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạMột Mình - Ngọc Hạ


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 459
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 375
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 378
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 344
05. Một Mình Ngọc Hạ 344
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 339
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 308
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 434
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 315
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 281
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 272

Related Videos