http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LnJntZmadNAcHFJTZDxybHZm -

Album/Playlist
Không Thể Và Có Thể - Ngọc HạMột Mình - Ngọc Hạ

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Con Thuyền Không Bến Ngọc Hạ 426
02. Đợi Chờ Ngọc Hạ 347
03. Giọt Mưa Thu Ngọc Hạ 323
04. Lý Răng Đen Ngọc Hạ 322
05. Một Mình Ngọc Hạ 306
06. Bóng Chiều Xưa Ngọc Hạ 286
07. Trăng Mơ Bên Suối Ngọc Hạ 284
08. Đêm Tàn Bến Ngự Ngọc Hạ 362
09. Không Thể Và Có Thể Ngọc Hạ 292
10. Lý Cây Đa Ngọc Hạ 241
11. Tóc Gió Thôi Bay Ngọc Hạ 249

Related Videos