http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZGcHTLGNzlEbLLsyLvJyDHZm -

Album/Playlist
Ht- Saxo- Chiều Nay Không Có Em - Đông Hòa(Saxo)Thành Phố Mưa Bay - Đông Hòa(Saxo)

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Áo Lụa Hà Đông Đông Hòa(Saxo) 78
02. Chiều Nay Không Có Em Đông Hòa(Saxo) 88
03. Xin Còn Gọi Tên Nhau Đông Hòa(Saxo) 61
04. Hạnh Phúc Lang Thang Đông Hòa(Saxo) 55
05. Lệ Đá Đông Hòa(Saxo) 49
06. Hoài Cảm Đông Hòa(Saxo) 58
07. Không Còn Mùa Thu Đông Hòa(Saxo) 50
08. Thành Phố Mưa Bay Đông Hòa(Saxo) 56

Related Videos


Thành Phố Mưa Bay - Đan Nguyên (4:12)
 

Đan NguyÊn - ThÀnh PhỐ MƯa Bay (6:29)
 

Thành Phố Mưa Bay - Đàm Vĩnh Hưng [official] (4:21)
 

Thành Phố Mưa Bay - Tuấn Vũ (3:58)
 

Solo Cùng Bolero - Ck2: Trịnh Thanh Thảo - Thành Phố Mưa Bay (sing-off) (:54)
 

Thành Phố Mưa Bay ~ Dan Nguyên ~ Karaoke (4:7)
 

Thành Phố Mưa Bay ! _ (bằng Giang) _ Anh Tâm (4:29)
 

Thành Phố Mưa Bay -chế Linh (3:51)
 

Thành Phố Mưa Bay - Vân Trường (4:14)
 

Thành Phố Mưa Bay (1:51)
 

Thành Phố Mưa Bay - Thái Châu (4:12)
 

Album Thành Phố Mưa Bay - Ngọc Sơn (1992) (39:40)
 

Thành Phố Mưa Bay (chế Linh) (3:48)
 

Thành Phố Mưa Bay - Đan Nguyên Karaoke (4:29)
 

Thành Phố Mưa Bay - Thái Châu (4:58)
 

Thành Phố Mưa Bay - Karaoke. (4:22)
 

Thành Phố Mưa Bay - Cafe Guitar Phát Tài (4:57)
 

Thành Phố Mưa Bay - Ngọc Sơn (4:46)
 

Chế Linh-thành Phố Mưa Bay Dvd Karaoke (3:50)
 

Guitar Slow "thành Phố Mưa Bay" - Tập Theo Càn Long đại đế. (2:35)
 

ThÀnh PhỐ MƯa Bay - Đan Nguyên (4:4)