http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJHyLmNShSdgdWyLDcyvGkn -

Album/Playlist
Hai Chuyến Tàu Đêm - Thái Minh NguyễnHồn Quê Lai Láng - Thái Minh Nguyễn ft. Châu Khánh Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Chuyến Tàu Đêm Thái Minh Nguyễn 408
02. Chuyện Ngày Xưa Thái Minh Nguyễn 264
03. Sầu Lẻ Bóng Thái Minh Nguyễn 249
04. Thư Thăm Mẹ Hiền Thái Minh Nguyễn 171
05. Trương Chi, Mị Nương Thái Minh Nguyễn 151
06. Hồn Quê Lai Láng Thái Minh Nguyễn ft. Châu Khánh Hà 198
07. Đêm Tâm Sự Thái Minh Nguyễn 164
08. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Thái Minh Nguyễn 260
09. Ca Dao Đời Con Thái Minh Nguyễn 164
10. Tặng Mẹ Khúc Yêu Thương Thái Minh Nguyễn 169

Related Videos