http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJHyLmNShSdgdWyLDcyvGkn -

Album/Playlist
Hai Chuyến Tàu Đêm - Thái Minh NguyễnHồn Quê Lai Láng - Thái Minh Nguyễn ft. Châu Khánh Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Chuyến Tàu Đêm Thái Minh Nguyễn 369
02. Chuyện Ngày Xưa Thái Minh Nguyễn 237
03. Sầu Lẻ Bóng Thái Minh Nguyễn 220
04. Thư Thăm Mẹ Hiền Thái Minh Nguyễn 152
05. Trương Chi, Mị Nương Thái Minh Nguyễn 129
06. Hồn Quê Lai Láng Thái Minh Nguyễn ft. Châu Khánh Hà 161
07. Đêm Tâm Sự Thái Minh Nguyễn 130
08. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Thái Minh Nguyễn 231
09. Ca Dao Đời Con Thái Minh Nguyễn 139
10. Tặng Mẹ Khúc Yêu Thương Thái Minh Nguyễn 156

Related Videos