http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJHyLmNShSdgdWyLDcyvGkn -

Album/Playlist
Hai Chuyến Tàu Đêm - Thái Minh NguyễnHồn Quê Lai Láng - Thái Minh Nguyễn ft. Châu Khánh Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Chuyến Tàu Đêm Thái Minh Nguyễn 398
02. Chuyện Ngày Xưa Thái Minh Nguyễn 258
03. Sầu Lẻ Bóng Thái Minh Nguyễn 238
04. Thư Thăm Mẹ Hiền Thái Minh Nguyễn 161
05. Trương Chi, Mị Nương Thái Minh Nguyễn 139
06. Hồn Quê Lai Láng Thái Minh Nguyễn ft. Châu Khánh Hà 181
07. Đêm Tâm Sự Thái Minh Nguyễn 149
08. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Thái Minh Nguyễn 244
09. Ca Dao Đời Con Thái Minh Nguyễn 150
10. Tặng Mẹ Khúc Yêu Thương Thái Minh Nguyễn 162

Related Videos