http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJHyLmNShSdgdWyLDcyvGkn -

Album/Playlist
Hai Chuyến Tàu Đêm - Thái Minh NguyễnHồn Quê Lai Láng - Thái Minh Nguyễn ft. Châu Khánh Hà


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Hai Chuyến Tàu Đêm Thái Minh Nguyễn 388
02. Chuyện Ngày Xưa Thái Minh Nguyễn 248
03. Sầu Lẻ Bóng Thái Minh Nguyễn 233
04. Thư Thăm Mẹ Hiền Thái Minh Nguyễn 154
05. Trương Chi, Mị Nương Thái Minh Nguyễn 131
06. Hồn Quê Lai Láng Thái Minh Nguyễn ft. Châu Khánh Hà 172
07. Đêm Tâm Sự Thái Minh Nguyễn 131
08. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Thái Minh Nguyễn 235
09. Ca Dao Đời Con Thái Minh Nguyễn 143
10. Tặng Mẹ Khúc Yêu Thương Thái Minh Nguyễn 158

Related Videos