http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmtZnNduvgNvGTZDJybmZG -

Album/Playlist
Mộng Phù Du - Gia HuyMộng Phù Du - Gia Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Lệ Của Ánh Trăng Gia Huy 382
02. Kẻ Trắng Tay Gia Huy 410
03. Không 2 Gia Huy 316
04. Mộng Phù Du Gia Huy 395
05. Những Mảnh Vỡ Trái Tim Gia Huy 332
06. Sau Một Lời Nói Dối Gia Huy 314
07. Sóng Xô Tình Vỡ Gia Huy 306
08. Tình Ơi Sao Vội Quên Gia Huy 332
09. Trái Tim Lạc Loài Gia Huy 278
10. Xóa Tên Người Tình Gia Huy 300

Related Videos