http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmtZnNduvgNvGTZDJybmZG -

Album/Playlist
Mộng Phù Du - Gia HuyMộng Phù Du - Gia Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Lệ Của Ánh Trăng Gia Huy 350
02. Kẻ Trắng Tay Gia Huy 381
03. Không 2 Gia Huy 286
04. Mộng Phù Du Gia Huy 320
05. Những Mảnh Vỡ Trái Tim Gia Huy 305
06. Sau Một Lời Nói Dối Gia Huy 277
07. Sóng Xô Tình Vỡ Gia Huy 265
08. Tình Ơi Sao Vội Quên Gia Huy 295
09. Trái Tim Lạc Loài Gia Huy 233
10. Xóa Tên Người Tình Gia Huy 287

Related Videos