http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmtZnNduvgNvGTZDJybmZG -

Album/Playlist
Mộng Phù Du - Gia HuyMộng Phù Du - Gia Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Lệ Của Ánh Trăng Gia Huy 402
02. Kẻ Trắng Tay Gia Huy 426
03. Không 2 Gia Huy 342
04. Mộng Phù Du Gia Huy 417
05. Những Mảnh Vỡ Trái Tim Gia Huy 365
06. Sau Một Lời Nói Dối Gia Huy 330
07. Sóng Xô Tình Vỡ Gia Huy 340
08. Tình Ơi Sao Vội Quên Gia Huy 341
09. Trái Tim Lạc Loài Gia Huy 290
10. Xóa Tên Người Tình Gia Huy 330

Related Videos