http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmtZnNduvgNvGTZDJybmZG -

Album/Playlist
Mộng Phù Du - Gia HuyMộng Phù Du - Gia Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Lệ Của Ánh Trăng Gia Huy 399
02. Kẻ Trắng Tay Gia Huy 423
03. Không 2 Gia Huy 333
04. Mộng Phù Du Gia Huy 412
05. Những Mảnh Vỡ Trái Tim Gia Huy 356
06. Sau Một Lời Nói Dối Gia Huy 329
07. Sóng Xô Tình Vỡ Gia Huy 335
08. Tình Ơi Sao Vội Quên Gia Huy 337
09. Trái Tim Lạc Loài Gia Huy 288
10. Xóa Tên Người Tình Gia Huy 324

Related Videos