http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmtZnNduvgNvGTZDJybmZG -

Album/Playlist
Mộng Phù Du - Gia HuyMộng Phù Du - Gia Huy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Lệ Của Ánh Trăng Gia Huy 370
02. Kẻ Trắng Tay Gia Huy 397
03. Không 2 Gia Huy 302
04. Mộng Phù Du Gia Huy 375
05. Những Mảnh Vỡ Trái Tim Gia Huy 321
06. Sau Một Lời Nói Dối Gia Huy 292
07. Sóng Xô Tình Vỡ Gia Huy 284
08. Tình Ơi Sao Vội Quên Gia Huy 318
09. Trái Tim Lạc Loài Gia Huy 261
10. Xóa Tên Người Tình Gia Huy 291

Related Videos