http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZHJmtZnNduvgNvGTZDJybmZG -

Album/Playlist
Mộng Phù Du - Gia HuyMộng Phù Du - Gia Huy

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Giọt Lệ Của Ánh Trăng Gia Huy 296
02. Kẻ Trắng Tay Gia Huy 303
03. Không 2 Gia Huy 258
04. Mộng Phù Du Gia Huy 249
05. Những Mảnh Vỡ Trái Tim Gia Huy 269
06. Sau Một Lời Nói Dối Gia Huy 263
07. Sóng Xô Tình Vỡ Gia Huy 232
08. Tình Ơi Sao Vội Quên Gia Huy 248
09. Trái Tim Lạc Loài Gia Huy 207
10. Xóa Tên Người Tình Gia Huy 254

Related Videos


Mong Phu Du Tap 1 Full / MỘng PhÙ Du TẬp 1 Full Phim ViỆt Nam (51:38)
 

Mộng Phù Du - Tập 1 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (19:56)
 

Mộng Phù Du - Tập 8 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (2:1)
 

[mv] Giấc Mộng Phù Du - Cao Thái Sơn (4:12)
 

Mộng Phù Du - Tập 3 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (55:55)
 

Mộng Phù Du - Tập 5 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (54:43)
 

Mộng Phù Du - Tập 11 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (58:59)
 

Mộng Phù Du - Tập 14 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (10:15)
 

Giấc Mộng Phù Du - Cao Thái Sơn [official] (4:45)
 

Giấc Mộng Phù Du - Cẩm Ly [official] (5:7)
 

Mong Phu Du Tap 2 Full / MỘng PhÙ Du TẬp 2 Full Phim ViỆt Nam (49:12)
 

Mộng Phù Du - Tập 4 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (59:15)
 

MỘng PhÙ Du TẬp 17 Full Phim ViỆt Nam ChỌn BỘ (49:22)
 

Mộng Phù Du - Tập 10 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (52:46)
 

Mộng Phù Du - Tập 2 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (15:22)
 

Mộng Phù Du - Hàn Thái Tú (4:25)
 

Mộng Phù Du - Tập 27 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (56:38)
 

Mộng Phù Du - Tập 15 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (9:43)
 

Mộng Phù Du - Tập 25 - Mong Phu Du - Phim Việt Nam (2:40)
 

Mong Phu Du Tap 16 Full / MỘng PhÙ Du TẬp 16 Full Phim ViỆt Nam (50:)
 

MỘng PhÙ Du TẬp 9 Full Phim ViỆt Nam ChỌn BỘ (49:36)