http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxmtLGaWzzbZBayZbxybmkm -

Album/Playlist
Chiều Cuối Tuần - Đăng NguyênLK Hai Lối Mộng - Chuyện Chúng Mình - Tàu Đêm Năm Cũ - Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Cuối Tuần Đăng Nguyên ft. Khưu Huy Vũ 64
02. Trăng Rụng Xuống Cầu Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 144
03. LK Hai Lối Mộng - Chuyện Chúng Mình - Tàu Đêm Năm Cũ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 127
04. Ngày Sau Sẽ Ra Sao Đăng Nguyên 124
05. LK Trăng Về Thôn Dã - Rước Tình Về Với Quê Hương Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 89
06. Xin Vẫy Tay Chào Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 143
07. LK Lại Nhớ Người Yêu - Ước Mộng Đôi Ta Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 82
08. Quê Tôi Đăng Nguyên 53
09. LK Trộm Nhìn Nhau - Ai Khổ Vì Ai Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 90
10. Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 98
11. Phiên Chợ Sông Đăng Nguyên ft. Tốp Ca 86

Related Videos