http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxmtLGaWzzbZBayZbxybmkm -

Album/Playlist
Chiều Cuối Tuần - Đăng NguyênLK Hai Lối Mộng - Chuyện Chúng Mình - Tàu Đêm Năm Cũ - Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chiều Cuối Tuần Đăng Nguyên ft. Khưu Huy Vũ 67
02. Trăng Rụng Xuống Cầu Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 154
03. LK Hai Lối Mộng - Chuyện Chúng Mình - Tàu Đêm Năm Cũ Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 134
04. Ngày Sau Sẽ Ra Sao Đăng Nguyên 128
05. LK Trăng Về Thôn Dã - Rước Tình Về Với Quê Hương Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 91
06. Xin Vẫy Tay Chào Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 149
07. LK Lại Nhớ Người Yêu - Ước Mộng Đôi Ta Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 90
08. Quê Tôi Đăng Nguyên 60
09. LK Trộm Nhìn Nhau - Ai Khổ Vì Ai Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 99
10. Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 103
11. Phiên Chợ Sông Đăng Nguyên ft. Tốp Ca 88

Related Videos