http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 1005
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 722
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 582
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 510
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 522
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 465
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 530
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 547
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 546
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 729
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 646
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 530

Related Videos