http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 1020
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 737
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 587
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 516
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 526
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 469
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 542
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 557
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 555
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 740
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 661
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 550

Related Videos