http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 1065
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 752
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 616
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 533
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 541
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 486
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 586
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 584
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 573
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 787
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 688
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 586

Related Videos