http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 983
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 694
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 577
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 500
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 515
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 460
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 507
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 531
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 541
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 714
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 635
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 506

Related Videos