http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 1032
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 738
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 591
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 520
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 529
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 474
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 560
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 574
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 557
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 763
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 679
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 574

Related Videos