http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 988
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 703
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 578
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 501
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 516
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 460
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 513
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 531
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 542
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 720
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 638
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 512

Related Videos