http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 918
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 673
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 567
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 485
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 482
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 453
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 482
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 505
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 533
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 691
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 590
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 440

Related Videos