http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 1053
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 746
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 601
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 523
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 530
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 480
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 578
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 580
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 564
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 777
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 681
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 578

Related Videos