http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 924
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 676
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 568
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 489
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 483
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 455
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 484
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 508
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 533
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 692
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 594
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 443

Related Videos