http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 996
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 713
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 580
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 508
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 521
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 465
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 524
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 537
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 544
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 724
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 642
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 525

Related Videos