http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 927
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 677
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 568
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 489
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 486
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 455
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 485
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 508
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 533
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 693
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 598
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 448

Related Videos