http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 963
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 678
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 573
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 498
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 492
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 459
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 499
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 524
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 535
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 708
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 624
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 488

Related Videos