http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 1048
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 741
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 595
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 522
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 529
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 474
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 567
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 577
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 558
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 770
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 681
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 576

Related Videos