http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 1080
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 755
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 621
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 542
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 549
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 488
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 597
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 586
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 583
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 793
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 693
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 589

Related Videos