http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 1009
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 729
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 584
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 511
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 523
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 466
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 536
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 550
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 548
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 731
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 649
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 539

Related Videos