http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 971
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 681
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 577
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 499
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 511
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 459
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 500
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 528
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 538
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 712
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 631
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 498

Related Videos