http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxHtLnsViXJdZVyLDJTbGZn -

Album/Playlist
Dì Ghẻ Con Chồng - Dương Ngọc TháiXót Xa - Dương Ngọc Thái

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Xót Xa Dương Ngọc Thái 946
02. Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái 677
03. Tham Phú Phụ Bần Dương Ngọc Thái 571
04. Thà Trắng Thà Đen Dương Ngọc Thái 492
05. Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Ngọc Thái 487
06. Mùa Mưa Đi Qua Dương Ngọc Thái 456
07. Mồ Côi Dương Ngọc Thái 486
08. Kẻ Trắng Tay Dương Ngọc Thái 510
09. Gọi Đò Dương Ngọc Thái 534
10. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 705
11. Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái 606
12. Chuyện Ngày Thơ Dương Ngọc Thái 466

Related Videos