http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmxHyZHaWSpZnBSyZbctDmLH -

Album/Playlist
Nhật Ký Đời Tôi - Đăng NguyênMiền Tây Quê Tôi - Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vy


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Nhật Ký Đời Tôi Đăng Nguyên ft. Mã Tuyết Nga 39
02. Giọt Lệ Đài Trang Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vy 35
03. LK Câu Chuyện Đầu Năm - Tâm Sự Ngày Xuân Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 58
04. Cõi Nhớ Đăng Nguyên ft. Mã Tuyết Nga 126
05. Đừng Nói Xa Nhau Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vy 58
06. Tân Cổ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Đăng Nguyên ft. Hồng Phượng 149
07. LK Vòng Tay Nào Cho Em - Vì Trong Nghịch Cảnh Đăng Nguyên ft. Mã Tuyết Nga 73
08. Miền Tây Quê Tôi Đăng Nguyên ft. Quỳnh Vy 43

Related Videos