http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcmyZnazzipWgdTZbJTvnkn -

Album/Playlist
Thy Dung- Người Ấy - Thy DungAnh Là Nắng Sớm - Thy Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Là Nắng Sớm Thy Dung 175
02. Cánh Chim Trên Sóng Thy Dung 192
03. Dấu Vết Tình Yêu Thy Dung 108
04. Dấu Yêu Xưa Thy Dung 175
05. Gọi Anh Trong Mưa Thy Dung 122
06. Đêm Nhớ Anh Thy Dung 133
07. Người Ấy Thy Dung 126
08. Nhạc Khúc Cho Tình Yêu Thy Dung 135
09. Đợi Anh Thy Dung 122
10. Trái Tim Lạ Lùng Thy Dung 114

Related Videos