http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcmyZnazzipWgdTZbJTvnkn -

Album/Playlist
Thy Dung- Người Ấy - Thy DungAnh Là Nắng Sớm - Thy Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Là Nắng Sớm Thy Dung 177
02. Cánh Chim Trên Sóng Thy Dung 197
03. Dấu Vết Tình Yêu Thy Dung 116
04. Dấu Yêu Xưa Thy Dung 179
05. Gọi Anh Trong Mưa Thy Dung 123
06. Đêm Nhớ Anh Thy Dung 135
07. Người Ấy Thy Dung 127
08. Nhạc Khúc Cho Tình Yêu Thy Dung 137
09. Đợi Anh Thy Dung 125
10. Trái Tim Lạ Lùng Thy Dung 117

Related Videos