http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcmyZnazzipWgdTZbJTvnkn -

Album/Playlist
Thy Dung- Người Ấy - Thy DungAnh Là Nắng Sớm - Thy Dung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Là Nắng Sớm Thy Dung 171
02. Cánh Chim Trên Sóng Thy Dung 183
03. Dấu Vết Tình Yêu Thy Dung 107
04. Dấu Yêu Xưa Thy Dung 169
05. Gọi Anh Trong Mưa Thy Dung 116
06. Đêm Nhớ Anh Thy Dung 128
07. Người Ấy Thy Dung 122
08. Nhạc Khúc Cho Tình Yêu Thy Dung 129
09. Đợi Anh Thy Dung 115
10. Trái Tim Lạ Lùng Thy Dung 110

Related Videos