http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxnTLGNVRBuuHcyZDxyvnLm -

Album/Playlist
Nước Mắt Phi Trường - Châu Gia KiệtNụ Hôn Chia Tay - Châu Gia Kiệt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Chàng Đa Nghi Châu Gia Kiệt 457
02. Có Em Vui Quá Châu Gia Kiệt 313
03. Cô Nàng Đẹp Gái Châu Gia Kiệt 313
04. Giọt Lệ Cho Tình Đầu Châu Gia Kiệt 313
05. Nụ Hôn Chia Tay Châu Gia Kiệt 299
06. Nước Mắt Phi Trường Châu Gia Kiệt 355
07. Vì Đâu Mất Nhau Châu Gia Kiệt 339

Related Videos