http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHxnTLGNVRBuuHcyZDxyvnLm -

Album/Playlist
Nước Mắt Phi Trường - Châu Gia KiệtNụ Hôn Chia Tay - Châu Gia Kiệt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Anh Chàng Đa Nghi Châu Gia Kiệt 463
02. Có Em Vui Quá Châu Gia Kiệt 323
03. Cô Nàng Đẹp Gái Châu Gia Kiệt 321
04. Giọt Lệ Cho Tình Đầu Châu Gia Kiệt 323
05. Nụ Hôn Chia Tay Châu Gia Kiệt 307
06. Nước Mắt Phi Trường Châu Gia Kiệt 361
07. Vì Đâu Mất Nhau Châu Gia Kiệt 350

Related Videos