http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJntLGsALACdVEtZDxtFmkm -

Album/Playlist
Trăng Khóc - Bằng CườngMình Yêu Nhé - Bằng Cường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thật Tiếc Bằng Cường 401
02. Trăng Khóc Bằng Cường 502
03. Ái Tình Bằng Cường 316
04. Điều Anh Muốn Nói Bằng Cường 397
05. Chờ Bằng Cường 271
06. Mình Yêu Nhé Bằng Cường 502
07. Ngày Em Làm Cô Dâu Bằng Cường 415
08. Ai Cũng Có Lúc Sai Bằng Cường 345
09. Thật Tiếc (Beat) Bằng Cường 205
10. Trăng Khóc (Beat) Bằng Cường 286
11. Ái Tình (Beat) Bằng Cường 306
12. Điều Anh Muốn Nói (Beat) Bằng Cường 296

Related Videos