http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJntLGsALACdVEtZDxtFmkm -

Album/Playlist
Trăng Khóc - Bằng CườngMình Yêu Nhé - Bằng Cường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Thật Tiếc Bằng Cường 407
02. Trăng Khóc Bằng Cường 512
03. Ái Tình Bằng Cường 331
04. Điều Anh Muốn Nói Bằng Cường 421
05. Chờ Bằng Cường 283
06. Mình Yêu Nhé Bằng Cường 525
07. Ngày Em Làm Cô Dâu Bằng Cường 438
08. Ai Cũng Có Lúc Sai Bằng Cường 355
09. Thật Tiếc (Beat) Bằng Cường 221
10. Trăng Khóc (Beat) Bằng Cường 298
11. Ái Tình (Beat) Bằng Cường 376
12. Điều Anh Muốn Nói (Beat) Bằng Cường 319

Related Videos