http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcGTknsdEQDLiLyZbJtDGkH -

Album/Playlist
Liên Khúc Top Hits Paris By Night 2 - Various ArtistsLiên Khúc Vì Đó Là Em - Various Artists

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Liên Khúc Trái Đắng Various Artists 380
02. Liên Khúc Vì Đó Là Em Various Artists 307
03. Liên Khúc Vầng Trăng Cô Đơn Various Artists 295
04. Liên Khúc Thôi Various Artists 274

Related Videos