http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHcGTknsdEQDLiLyZbJtDGkH -

Album/Playlist
Liên Khúc Top Hits Paris By Night 2 - Various ArtistsLiên Khúc Vì Đó Là Em - Various Artists


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Liên Khúc Trái Đắng Various Artists 451
02. Liên Khúc Vì Đó Là Em Various Artists 341
03. Liên Khúc Vầng Trăng Cô Đơn Various Artists 313
04. Liên Khúc Thôi Various Artists 294

Related Videos