http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 216
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 147
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 177
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 192
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 226
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 194
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 149
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 205
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 192
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 125

Related Videos