http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 198
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 122
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 155
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 158
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 199
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 148
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 127
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 188
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 166
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 115

Related Videos