http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 200
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 126
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 158
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 163
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 202
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 152
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 130
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 189
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 167
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 116

Related Videos