http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 210
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 143
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 172
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 180
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 214
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 175
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 137
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 201
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 181
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 121

Related Videos