http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 219
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 150
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 182
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 206
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 232
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 196
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 154
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 211
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 198
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 128

Related Videos