http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 208
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 141
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 169
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 178
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 213
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 173
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 136
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 198
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 180
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 121

Related Videos