http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 248
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 182
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 229
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 262
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 283
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 216
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 170
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 237
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 223
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 140

Related Videos