http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 240
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 156
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 203
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 232
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 260
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 204
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 159
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 230
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 205
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 134

Related Videos