http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 206
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 139
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 168
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 174
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 211
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 170
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 135
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 194
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 178
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 119

Related Videos