http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/793906dbf484bc7e96a54f9f37a58974/5599d370/2012/06/19/b/2/b2cb7b9847f30b8243b60a2fa488c18b.mp3

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 189
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 118
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 151
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 152
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 189
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 144
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 122
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 182
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 162
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 112

Related Videos