http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG - http://stream2.s1.mp3.zingmusics.com/fsfsdfdsfdserwrwq3/f6221c5ea8ab2daf1e441524b9b77843/55ea6822/2012/06/19/b/2/b2cb7b9847f30b8243b60a2fa488c18b.mp3

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh

Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 193
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 119
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 152
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 156
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 195
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 146
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 124
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 185
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 163
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 114

Related Videos