http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 236
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 154
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 195
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 220
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 246
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 199
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 157
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 224
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 204
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 132

Related Videos