http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 204
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 138
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 165
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 173
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 209
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 167
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 134
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 193
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 176
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 118

Related Videos