http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 203
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 134
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 160
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 170
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 204
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 162
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 132
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 192
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 171
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 118

Related Videos