http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 243
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 162
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 208
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 241
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 266
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 209
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 163
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 233
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 211
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 137

Related Videos