http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZnxGyLnNAFVDgVFyLFJyFHLG -

Album/Playlist
Trái Tim Vô Tình - Lâm Chí KhanhTình Yêu Sỏi Đá - Lâm Chí Khanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Xa Lâm Chí Khanh 212
02. Mùa Đông Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 145
03. Nỗi Buồn Lãng Quên Lâm Chí Khanh 174
04. Tình Cuồng Say Lâm Chí Khanh 188
05. Tình Yêu Sỏi Đá Lâm Chí Khanh 218
06. Trái Tim Vô Tình Lâm Chí Khanh 185
07. Tình Si Lâm Chí Khanh ft. Hiền Thục 140
08. Mênh Mông Tình Buồn Lâm Chí Khanh 203
09. Kẻ Cắp Trái Tim Lâm Chí Khanh 186
10. Sầu Thiên Thu Lâm Chí Khanh 122

Related Videos