http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJmyLnNdNRzGcJyZvJtvHLn -

Album/Playlist
Cành Hoa Trắng - Hương Lan ft. Quang LinhAi Đi Ngoài Sương Gió - Quang Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vợ Chồng Quê Hương Lan ft. Quang Linh 378
02. Ai Đi Ngoài Sương Gió Quang Linh 389
03. Đố Ai Hương Lan 243
04. Gửi Người Tôi Yêu Quang Linh 327
05. Bà Mẹ Gio Linh Hương Lan 347
06. Tìm Mãi Thương Yêu Quang Linh 322
07. Gánh Lúa Hương Lan ft. Quang Linh 400
08. Ngày Trở Về Quang Linh 345
09. Cành Hoa Trắng Hương Lan 339
10. Ngày Xưa Hoàng Thị Quang Linh 371

Related Videos