http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJmyLnNdNRzGcJyZvJtvHLn -

Album/Playlist
Cành Hoa Trắng - Hương Lan ft. Quang LinhAi Đi Ngoài Sương Gió - Quang Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vợ Chồng Quê Hương Lan ft. Quang Linh 372
02. Ai Đi Ngoài Sương Gió Quang Linh 382
03. Đố Ai Hương Lan 242
04. Gửi Người Tôi Yêu Quang Linh 325
05. Bà Mẹ Gio Linh Hương Lan 312
06. Tìm Mãi Thương Yêu Quang Linh 319
07. Gánh Lúa Hương Lan ft. Quang Linh 400
08. Ngày Trở Về Quang Linh 342
09. Cành Hoa Trắng Hương Lan 332
10. Ngày Xưa Hoàng Thị Quang Linh 367

Related Videos