http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJmyLnNdNRzGcJyZvJtvHLn -

Album/Playlist
Cành Hoa Trắng - Hương Lan ft. Quang LinhAi Đi Ngoài Sương Gió - Quang Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vợ Chồng Quê Hương Lan ft. Quang Linh 381
02. Ai Đi Ngoài Sương Gió Quang Linh 395
03. Đố Ai Hương Lan 250
04. Gửi Người Tôi Yêu Quang Linh 340
05. Bà Mẹ Gio Linh Hương Lan 397
06. Tìm Mãi Thương Yêu Quang Linh 323
07. Gánh Lúa Hương Lan ft. Quang Linh 482
08. Ngày Trở Về Quang Linh 349
09. Cành Hoa Trắng Hương Lan 351
10. Ngày Xưa Hoàng Thị Quang Linh 387

Related Videos