http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knJmyLnNdNRzGcJyZvJtvHLn -

Album/Playlist
Cành Hoa Trắng - Hương Lan ft. Quang LinhAi Đi Ngoài Sương Gió - Quang Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Vợ Chồng Quê Hương Lan ft. Quang Linh 364
02. Ai Đi Ngoài Sương Gió Quang Linh 375
03. Đố Ai Hương Lan 239
04. Gửi Người Tôi Yêu Quang Linh 322
05. Bà Mẹ Gio Linh Hương Lan 289
06. Tìm Mãi Thương Yêu Quang Linh 315
07. Gánh Lúa Hương Lan ft. Quang Linh 398
08. Ngày Trở Về Quang Linh 334
09. Cành Hoa Trắng Hương Lan 328
10. Ngày Xưa Hoàng Thị Quang Linh 363

Related Videos